โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตธนชาต


โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตธนชาต
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561

*เงื่อนไข 

ต่อที่ 1 : ยอดใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยว: 

รับคะแนนสะสม T-Rewards รวมสูงสุด X9* เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยวด้วยสกุลเงินบาทไทย 


ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป  

 

ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ

 

 คะแนนสะสมรวมจากเคมเปญ

บัตรอื่นๆที่มีคะแนนสะสม

(ปกติ 1 เท่า)

BLUE DIAMOND / DIAMOND

(ปกติ 3 เท่า)

BLACK DIAMOND

(ปกติ 4 เท่า)

6,000 – 49,999 บาท 240 คะแนน X2 X4 X5
50,000 – 119,999 บาท 6,000 คแนน X4 X6 X7
120,000 บาทขึ้นไป 24,000 คะแนน X6 X8 X9

(จำกัดการรับคะแนนสะสมเพิ่มสูงสุด 24,000คะแนน/ บัญชีบัตร BLUE DIAMOND, DIAMOND และบัตรอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม / ตลอดรายการ และจำกัดการรับคะแนนสะสมเพิ่มสูงสุด 48,000คะแนน/บัญชีบัตร BLACK DIAMOND/ ตลอดรายการ  และจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,400 บาท/บัญชีบัตร / ตลอดรายการ สำหรับบัตรที่ไม่มีคะแนนสะสม)

 

ลงทะเบียนพิมพ์ TV ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งที่ 4712066  

(3 บาท/ครั้ง)  ระหว่าง วันที่ 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 61 เท่านั้น ลงทะเบียนครั้งเดียว

 

ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%** เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อ / เซลล์สลิป

(ใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ ทุก 1,000 คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 100 บาท)

**แจ้งความประสงค์การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน โทร. 1770 กด 0 กด 2 กด 2

 

 

*เงื่อนไขต่อที่ 1:

1. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้คะแนนสะสมพิเศษเพิ่ม เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตที่มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่การบินไทย และเป็นสกุลเงินบาทไทยเท่านั้น

2. การรับคะแนนสะสม T-Rewards จะคำนวณคะแนนสะสมสูงสุดในแต่ละช่วงตามจำนวนยอดใช้จ่าย ดังนี้

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิปได้รับคะแนนสะสมพิเศษ
6,000 – 49,999 บาท 240 คะแนน
50,000 – 119,999 บาท 6,000 คะแนน
120,000 บาทขึ้นไป 24,000 คะแนน

3. สำหรับบัตรประเภทที่ไม่มีคะแนนสะสม จะได้รับเครดิตเงินคืนแทนคะแนนสะสมพิเศษ ดังนี้

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิปได้รับเครดิตเงินคืน
6,000 – 49,999 บาท 24 บาท
50,000 – 119,999 บาท 600 บาท
120,000 บาทขึ้นไป 2,400 บาท

4. จำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษส่วนเพิ่มสูงสุด 24,000 คะแนน/บัญชีบัตร BLUE DIAMOND, DIAMOND และบัตรอื่นๆ ที่มีคะแนนสะสม / ตลอดรายการ และจำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษส่วนเพิ่มสูงสุด 48,000 คะแนน/บัญชีบัตร BLACK DIAMOND / ตลอดรายการ และจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,400 บาท/บัญชีบัตร / ตลอดรายการ สำหรับบัตรที่ไม่มีคะแนนสะสม โดยคำนวณจากยอดซื้อสินค้าและบริการ (ตามตาราง) ชำระเป็นสกุลเงินบาทไทย

5. สิทธิประโยชน์ปกติตลอดปีเมื่อใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยวสกุลเงินบาทไทยจะได้รับคะแนนสะสมดังนี้ บัตรไดมอนด์ และบัตรบลูไดมอนด์ได้  3 เท่า, บัตรแบล็คไดมอนด์ได้ 4 เท่า

6. ธนาคารฯ จะให้คะแนนสะสมพิเศษ หรือเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นสุดรายการ 

7. กรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับคะแนนสะสมพิเศษ  สมาชิกบัตรฯต้องทำการติดต่อเพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ

 

*เงื่อนไขต่อที่ 2:

1. เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทยประเภทบัตรหลักที่มีคะแนนสะสมในบัตรไม่น้อยกว่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ในวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการหักคะแนนเพื่อทำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก

2. เฉพาะยอดใช้จ่าย ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป  และการเครดิตเงินคืนจะเริ่มจากคะแนนขั้นต่ำ 1,000 คะแนน และคำนวณทุกๆ 1,000 คะแนน กรณีสมาชิกบัตรฯ มีคะแนนสะสมไม่เพียงพอสำหรับทำรายการ ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการ

3. ลูกค้าที่ต้องการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน จะต้องแจ้งความประสงค์ในการตัดคะแนน  โดยติดต่อ 1770  กด 0 กด 2 กด 2

4. ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ในวันทำการถัดจากวันที่สมาชิกบัตรแจ้งใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงิน

5. คะแนนสะสมไม่สามารถคืน, แลก, เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้

 

***เงื่อนไขอื่นๆ

1. ยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร 

2. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารฯ

3. ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการเพื่อการตรวจสอบ 

4. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ  กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง

5. กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน สมาชิกบัตรฯต้องติดต่อธนาคารภายใน 90 วันนับแต่วันที่ธนาคารทำเครดิตเงินคืน

6. กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สิ้นสุด

7. ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2