โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตยูโอบีช่วงงานรักคุณเท่าฟ้า 2558เงื่อนไข :

• สงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อบัตรโดยสารเดินทางภายในประเทศไทย หรือระหว่างประเทศที่เริ่มต้นเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น
• สำหรับยอดใช้จ่ายผ่ายบัตรฯผ่าน thaiairways.com หรือ งานการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า ภายในวัน 30/4/15 - 3/5/15
• คะแนนสะสมพิเศษและเครดิตเงินคืนจะถูกเครดิตเข้าบัญชีบัตรเครดิตฯบัตรหลักภายใน 2 รอบบัญชีนับจากวันสิ้นสุดรายการ • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก และบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณแยกออกจากกัน
 • ยอดใช้จ่ายทั้งหมดคำนวณจากยอดใช้จ่าย ณ วันที่ทำรายการจริง (Transaction Date) ของบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน และไม่นับรวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
• คะแนนสะสมและของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
เงื่อนไขคะแนนสะสมพิเศษ :
• ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์คะแนนสะสมพิเศษ
• ทุกๆ 10,000 บาท รับเพิ่มคะแนนสะสม พิเศษ 2,000 คะแนน
• รับคะแนนสะสม พิเศษ 30,000 คะแนนเมื่อใช้จ่าย 120,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
• จำกัดยอดการคะแนนสะสม พิเศษ 30,000 คะแนน/บัตร/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน :
• ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนพิมพ์ TGC ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลักติดกัน ส่ง SMS มาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง)
 • ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนพิมพ์จากใช้คะแนนสะสม TGB ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลักติดกัน ตามด้วยคะแนนสะสม ส่ง SMS มาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) • ในกรณีที่ลูกค้ามีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ หรือไม่ประสงค์ที่จะใช้คะแนน จะได้รับเครดิตเงินคืน 500 บาท ทุกๆ 10,000 บาท/เซลล์สลิป
• กรณีใช้คะแนนสะสมแลกทุกๆ 10,000 คะแนน/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท
จำกัดยอดเครดิตเงินคืน 5,000 บาท/บัตร/เซลส์สลิป ตลอดรายการส่งเสริมการขาย เงื่อนไขรับกระเป๋าเดินทาง
• คะแนนสะสมที่นำมาใช้แลกรับเครดิตเงินคืนต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
 พิเศษ สำหรับลูกค้า ที่มียอดใช้จ่าย 50,000 บาท/เซลล์สลิป รับทันทีกระเป๋าเดินทาง Elle และ สำหรับลูกค้ามียอดใช้จ่าย 100,000 บาท/เซลล์สลิป รับทันทีกระเป๋าเดินทาง Caggioni 20” ที่ยูโอบี เวลท์แบงกิ้งเซ็นเตอร์ – สยามพารากอน 3rd flr.