โปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตซิตี้แบงก์

เงื่อนไขการแบ่งจ่าย 0% 3 เดือน

 • 1. สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
 • 2. สงวนสิทธิ์การแบ่งชำระบัตรโดยสารการบินไทยเมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/ เซลส์สลิป


เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด*

 • 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ และ พรีเฟอร์ที่เป็นบัตรหลักและออกในประเทศไทยเท่านั้น
 • 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระค่าบัตรโดยสารของการบินไทย ไทยสมายล์ ทัวร์เอื้องหลวง และไทยช็อป โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายโดยตรงของการบินไทยเท่านั้น (สำนักงานขายบัตรโดยสารการบินไทย และไทยสมายล์ในกรุงเทพ และต่างจังหวัด /ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์การบินไทย เว็บไซต์ของการบินไทย thaiairways.com และเว็บไซต์ของไทยสมายล์ www.thaismileair.com ไม่รวมถึงตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร ไม่รวมถึงตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร)
 • 3. สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนผ่านการแลกคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดเฉพาะยอดใช้จ่ายเต็มจำนวน ไม่รวมถึงยอดแบ่งจ่าย 0% 3 เดือน ผ่านทาง thaiairways.com
 • 4. หลังจากชำระค่าบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ SMS จากธนาคารซิตี้แบงก์ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ เพื่อทำรายการแลกคะแนนสะสมเป็นส่วนลดโดยทุกๆ 4,000 คะแนน จะได้รับส่วนลด 1,000 บาท หรือหากยอดชำระน้อยกว่า 1,000 บาท คะแนนสะสมสามารถแลกได้เต็มจำนวนเท่านั้นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 4 คะแนน = 1 บาท
 • 5. ลูกค้าสามารถทำรายการรับส่วนลดด้วยคะแนนสะสมภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับ SMS แจ้ง
 • 6. เมื่อทำรายการสำเร็จแล้ว ลูกค้าจะเห็นรายการหักเงินรายการคืนเงิน และคะแนนสะสมที่หัก จากใบแจ้งยอดในรอบถัดไป หรือ ทางเว็บไซต์ซิตี้แบงก์ออนไลน์การแลกคะแนนสะสมของโปรแกรมนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยกเลิก หรือโอนคะแนนกลับเข้าบัญชีได้
 • 7. ธนาคารฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกคะแนนสะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมที่ใช้ก่อนการทำรายการ

เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 15%**

 • 1. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ทำรายการตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 61
 • 2. การใช้สิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้เมื่อทำรายการแลกคะแนนสมบูรณ์ในช่วงเวลาที่กำหนด
 • 3. สงวนสิทธิ์คำนวณยอดเครดิตเงินคืนเพิ่มต่อหนึ่งรายการการแลกคะแนนสะสม ไม่สามารถนำยอดมารวมกันได้
 • 4. ธนาคารฯ จะทำการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันที่ทำรายการแลกคะแนนสมบูรณ์


เงื่อนไขรวม

 • 1. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา กรุณาติดต่อกับทางผู้ให้บริการโดยตรง
 • 2. ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • 3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ Citiphone Banking 1588