เช็คอินล่วงหน้าผ่านระบบ Internet และ THAI Mobile Application เพื่อความรวดเร็วในการเดินทาง ณ สนามบินนาริตะและสนามบินฮาเนดะ