ชวนกันไปญี่ปุ่น ยิ่งไปกันมาก ราคายิ่งพิเศษมาก

TravelJapan

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้โดยสารทุกท่านเมื่อออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไป ญี่ปุ่น ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2560

พิเศษยิ่งกว่า สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเป็นครอบครัว หรือ ไปเฮฮากับแก๊งเพื่อน ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป หรือ 2-3 ท่าน ราคาเริ่มต้นเพียง 14,915 บาท 
และ 15,425 บาท(ต่อท่าน) เท่านั้น ที่นั่งมีจำนวนจำกัด เริ่มจองตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2559 นี้ 


ราคาบัตรโดยสาร ไป-กลับ (ต่อท่าน) เริ่มต้นที่
จากกรุงเทพ ชั้นโดยสาร เดินทาง4 ท่านขึ้นไป เดินทาง2-3 ท่าน
ฟุกุโอกะ ชั้นประหยัด 14,915 15,425
นาโกยา ชั้นประหยัด 16,470 16,980
นาริตะ ชั้นประหยัด 16,485 16,995
ฮาเนดะ ชั้นประหยัด 16,505 17,015
โอซากา ชั้นประหยัด 16,630 17,140
ซับโปโร ชั้นประหยัด 21,765 22,005
    จองและซื้อ จองและซื้อ