เดินทางสู่เตหะรานกับข้อเสนอสุดพิเศษ

การบินไทย พร้อมพาคุณบินตรงสู่เตหะรานเมืองหลวงของประเทศอิหร่าน ประเทศแห่งอารยธรรมโบราณที่มีเรื่องราวเล่าขานกันมากว่า 2,000 ปี สัมผัสอารยธรรมอาณาจักรเปอร์เซียที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตระการตากับความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรม เที่ยวชม มรดกโลกโดยยูเนสโกถึง 19 แห่ง ประทับใจกับมิตรไมตรีของชาวอิหร่านและรอยยิ้มที่จะมีให้คุณตลอดเส้นทาง

TEHRAN1


เริ่มต้นการเดินทางสู่เตหะรานไปกับการบริการที่เหนือระดับพร้อมความสะดวกสบาย และการดูแลที่แสนอบอุ่น น่าประทับใจจากการบินไทย ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่คุณสามารถจองได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม และ เริ่มออกเดินทางไปด้วยกันตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 นี้

ค้นหาเที่ยวบิน วันเดินทาง และ ตรวจสอบราคา เที่ยวบินสู่เตหะราน 

BOOK FLIGHT

           

จาก กรุงเทพฯ ไป

ราคาบัตรโดยสารไป-กลับ ต่อ 1 ท่าน(บาท)
เริ่มต้นที่

เตหะราน

    15,925


Terms & Conditions for booking

ระยะเวลาการสำรองที่นั่ง
วันนี้ – 31 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาการเดินทาง 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559
ภาษีและค่าธรรมเนียม ราคาบัตรโดยสารข้างต้นรวมภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภท
อายุบัตรโดยสาร 14 วัน
ไมล์สะสม ชั้นโดยสาร J/M/H/Q ได้รับไมล์สะสมตามปกติ
ชั้นโดยสาร V/W ได้รับไมล์สะสม 25% ของไมล์สะสมปกติ
ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก บัตรโดยสารเด็กคิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก

บัตรโดยสารทารกอายุไม่เกิน 2 ปี พร้อมที่นั่ง คิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่
บัตรโดยสารทารกอายุไม่เกินสองปี ไม่มีที่นั่ง คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่

หลังจากออกบัตรโดยสาร 1. การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร: ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อ
2. การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเที่ยวบิน: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในอายุบัตรโดยสาร ด้วยเงื่อนไขโปรโมชั่นและรหัสชั้นโดยสารเดิม โดยจะต้องติดต่อสำนักงานการบินไทยเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง มีค่าธรรมเนียม 3,000 บาทและค่าส่วนต่าง (ถ้ามี) ราคาต่อเที่ยวต่อท่าน
3. การแก้ไขตัวสะกดชื่อ-นามสกุล: มีค่าธรรมเนียม 500 บาท
4. ยกเลิก/ขอเงินคืน: ชั้นโดยสาร J/M/H/Q - กรณีที่ผู้โดยสารยังไม่ได้เดินทางทั้งไปและกลับสามารถขอเงินคืนได้ โดยมีค่าธรรมเนียม 5000 บาท / ถ้าหากผู้โดยสารมีการเดินทางเที่ยวใดเที่ยวหนึ่ง ไม่สามารถขอคืนเงินได้, ชั้นโดยสาร V/W - ไม่อนุญาต
เงื่อนไขอื่น มีที่นั่งจำนวนจำกัด

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

??