รักคุณเท่าฟ้า @เชียงใหม่

สำรองที่นั่งสำหรับออกบัตรโดยสาร : วันนี้ - 28 กรกฎาคม 2557

เริ่มออกเดินทาง : 25 กรกฎาคม 2557 - 30 กันยายน 2557


เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร

 1. 1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทาง ไป - กลับ บนชั้นประหยัดในเส้นทาง ที่กำหนด  ด้วย การบินไทย และ การบินไทยสมายล์โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่ กรุงเทพฯ ( ไม่อนุญาต ให้หยุดพักที่กรุงเทพ ฯ ทั้งเที่ยวไป และ กลับ ).
 2. 2. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก และ ไม่อนุญาตให้ออกบัตร ฯ สำหรับเด็กเดินทางคนเดียว( เด็ก คิดราคาเดียวกับ ผู้ใหญ่ ) , ทารกที่ไม่มีที่นั่งคิด 50 % ของราคาผู้ใหญ่
 3. 3. ราคาบัตรฯ นี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ วันที่ 25  กรกฎาคม 2557 -  28 กรกฎาคม 2557และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557  - 30  กันยายน 2557
 4.   ( วันสุดท้าย ที่อนุญาตให้เดินทางจาก เชียงใหม่ หรือ เชียงราย   คือ 30 กันยายน 2557 เท่านั้น )
 5. 4. การสำรองที่นั่ง ต้องได้รับการยืนยัน ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรแบบไม่ระบุวันเดินทาง และต้องออกบัตรโดยสารที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
 6. 5.  หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว : ( เงื่อนไขของโปรโมชั่นเหมือนเดิม )
 7.    - อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง / เที่ยวบิน ได้เพียง  1 ครั้ง ในรหัสชั้นเดินทางเดิม ภายในอายุบัตรโดยสาร คิดค่าธรรมเนียม 3, 000  บาท และ ภาษีที่เพิ่มขึ้น ( ถ้ามี ) , ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทางบิน รวมถึงไม่สามารถขอคืนเงินได้
 8. 6. ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นเดินทางสูงขึ้น
 9. 7. บัตรโดยสารไป-กลับ มีอายุ 14 วัน
 10. 8.  ได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส
 11. 9. ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
 12. 10. ราคาพิเศษนี้ไม่อนุญาตให้ขายร่วมกับราคาพิเศษ และ / หรือ โปรโมชั่นอื่น ๆ
 13. การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า