รักคุณเท่าฟ้า 2557 (เส้นทางในประเทศราคาพิเศษ)

ราคาพิเศษเส้นทางบินในประเทศ


สำรองที่นั่ง บัตรโดยสาร ไป-กลับ เส้นทางภายในประเทศ เริ่มต้นที่ 2,150 บาท*

สำหรับออกบัตรโดยสาร : วันนี้ - 05 พฤษภาคม 2557

เริ่มเดินทาง : 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2557
เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร

  1. 1. ราคาบัตรโดยสารข้างต้น สำหรับการขายผ่าน สำนักงานขายการบินไทย , ตัวแทนจำหน่าย และInternet ของบริษัท ฯ ( thaiairways.com )
  2. 2. ราคาข้างต้นเป็นราคา สำหรับการเดินทางไป - กลับ  ในชั้นประหยัดตามแส้นทางที่กำหนดด้วยเที่ยวบิน การบินไทย เท่านั้น
  3. **ไม่อนุญาตให้เดินทางด้วยเที่ยวบินร่วมระหว่าง การบินไทย และ ไทยสมายล์ ( TG 4 DIGITS OPERATED BY THAI Smile )
  4.     สำหรับการออกบัตรโดยสาร ได้ตั้งแต่ วันนี้  ถึง 05 พฤษภาคม 2557 และ เริ่มต้นเดินทาง ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน 2557 - 15 กรกฎาคม 2557
  5. 3. บัตรโดยสารเส้นทางไป-กลับ มีอายุ 14  วัน  นับจากวันเริ่มต้นเดินทาง ที่ระบุบนบัตรโดยสาร
  6. 4. ไม่มีส่วนลดพิเศษสำหรับเด็ก และ ทารก
  7. 5. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เส้นทาง , เที่ยวบิน,  วันเดินทาง , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน
  8. 6. ได้รับไมล์สะสม ตามปกติ  
  9. 7. ที่นั่งจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
  10. การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า