ฉลองสงกรานต์ 2557 
 

สำหรับออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันที่ 20 มีนาคม 2557 - 17 เมษายน 2557

เริ่มออกเดินทางจากต่างจังหวัด เข้า กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11 - 13 เมษายน 2557
เริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 15 - 17 เมษายน 2557

 


เงื่อนไขการออกบัตรโดยสาร

1. ราคาข้างต้นเป็นราคา สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว ในชั้นประหยัดตามแส้นทางที่กำหนดด้วยการบินไทย และ การบินไทยสมายล์ สำหรับการออกบัตรโดยสาร ได้ตั้งแต่ วันที่ 20 มีนาคม 2557 ถึง 17 เมษายน 2557
2. สำหรับการเริ่มต้นเดินทางจากต่างจังหวัด เข้ากรุงเทพ  ระหว่างวันที่ 11 - 13 เมษายน 2557  และ เริ่มต้นเดินทางจากกรุงเทพ ฯ ไปต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 15 - 17 เมษายน 2557
3. ไม่มีส่วนลดพิเศษสำหรับเด็ก และ ทารก ( เด็กและทารก คิดราคาเดียวกับ ผู้ใหญ่ )
4. กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เส้นทาง , เที่ยวบิน,  วันเดินทาง , Upgrade และไม่สามารถขอคืนเงิน
5. ได้รับไมล์สะสม ตามปกติ 
การบินไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด/เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า