Carbon Offset

รายการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยความสมัครใจ

การบินไทยตระหนักถึงความสำคัญของการลดผลกระทบจากอุตสาหกรรมการบินที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และขอแนะนำรายการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับผู้โดยสารที่ต้องการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเดินทางทางอากาศด้วยความสมัครใจ โดยผู้โดยสารสามารถร่วมชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อซื้อบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เพียงท่านจองบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์ของการบินไทย  ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยบนเว็บไซต์จะแสดงโปรแกรมการคำนวณปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของผู้โดยสารจากระยะทางที่เดินทางและคิดมูลค่าเป็นเงิน พร้อมรายละเอียดของโครงการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รายการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของการบินไทย เป็นการจัดทำร่วมกับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (ไออาต้า) โดยวิธีการดำเนินการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของไออาต้านั้นได้รับการยอมรับและเชื่อถือในระดับสากล


เรื่องการตรวจสอบโปรแกรมการชดเชย

โปรแกรมการชดเชยสามารถได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นทางการหรือไม่?

โปรแกรมการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้รับการตรวจสอบจาก Carbon Offset Approval Scheme แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองคุณภาพการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดำเนินการได้อย่างอิสระ  โปรแกรมดังกล่าวได้รับการพิสูจน์แล้วว่าให้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม มีวิธีการคำนวณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกต้อง มีการกำหนดราคาที่โปร่งใส ตลอดจนมีเครื่องมือทางการตลาดที่แม่นยำ และสามารถให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้ นอกจากนี้ โปรแกรมการชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของการบินไทยได้รับอนุมัติในการใช้สัญลักษณ์คุณภาพดังกล่าวด้วย

โครงการพลังงานทดแทนต่างๆ

เงินค่าชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ของท่านจะถูกนำไปสนับสนุนโครงการพลังงานทดแทน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Certified Emission Reductions) ดังนี้
ประเทศไทย : โครงการก๊าซชีวภาพในจังหวัดราชบุรี
บริษัทหนองบัวฟาร์มแอนด์คันทรีโฮม วิลเลจ จำกัดตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จัดทำโครงการสำหรับการกำจัดน้ำเสีย โดยการประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้สามารถนำก๊าซชีวภาพ 1,800,000 m3 ต่อปีผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 3,800,000 หน่วยต่อปี ตะกอนตากแห้งจากระบบบำบัดน้ำเสียประมาณ 500 ตันต่อปีสามารถขายเป็นปุ๋ยชีวภาพได้ น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วถูกนำมาใช้ใหม่ในการล้างโรงเลี้ยงสุกร ทำให้ไม่มีการปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและช่วยลดปริมาณการใช้แหล่งน้ำธรรมชาติ
ประโยชน์ที่ได้รับ:
•    สร้างรายได้ สร้างงานให้แก่คนในชุมชน
•    เป็นแหล่งปุ๋ยชีวภาพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง
•    ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ โดยการกักเก็บก๊าซชีวภาพ และ ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางอ้อมจากการผลิตไฟฟ้าทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า ทำให้เป็นการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน
ข้อมูลอ้างอิง
แหล่งที่มา : http://www.tei.or.th/Event/eip/081007u-donthani/Session%209_Ms_Junthana/CDM%20project%20at%20nongbua%20farm.pdf 29 ตุลาคม 2556

การคำนวณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จากการเดินทาง

สำหรับลูกค้าที่จะเดินทางเข้าและออกจากประเทศฝรั่งเศส ท่านสามารถทราบปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จากการเดินทางได้โดยคลิ๊ก http://eco-calculateur.aviation-civile.gouv.fr/
บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าระบบการคิดคำนวณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์นี้จัดทำโดยรัฐบาลฝรั่งเศสและไม่มีการจัดทำเป็นภาษาอื่นๆ


 


Booking Reference Code
Email