กลับสู่หน้าหลัก รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ ประวัติความเป็นมาของบริการเอื้องหลวง

 

บริการเอื้องหลวงเริ่มก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1969 ด้วยหลักความคิดที่จะสนับสนุนการขายตั๋วเครื่องบิน อย่างไรก็ตาม จากการที่สายการบินไทยเป็นสายการบินเเห่งชาติ การบินไทยจึงมีหน้าที่ที่จะต้องสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทย ผ่านการขายบริการเสริมต่างๆ เช่น โรงแรม รถรับ-ส่ง  เป็นต้น นอกจากนี้ บริการเอื้องหลวงยังเป็นบริการลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้บริการบนเครื่องไปจนถึงการบริการภาคพื้น

ทั้งนี้ บริการเอื้องหลวงให้บริการทั้งสำหรับลูกค้าที่เดินทางเพื่อการพักผ่อนและเพื่อธุรกิจครอบคลุมเกือบทุกจุดหมายที่การบินไทยให้บริการ