กลับสู่หน้าหลัก รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์

ติดต่อเรา

แผนกลูกค้าสัมพันธ์

หากท่านพบปัญหาเกี่ยวกับการจอง หรือ ปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ

อีเมล์ : roh.customerservices@thaiairways.com

 

ร้องเรียนบริการ

      การร้องเรียนเกี่ยวกับบริการโรงแรม หรือบริการอื่นๆ  กรุณาร้องเรียนระหว่างการพักอาศัยหรือการใช้บริการ หรืออย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อป้องกันความล่าช้า อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่พอใจบริการ สามารถแจ้งเราโดยการอีเมล์มาที่ roh.complaint@thaiairways.com ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันใช้บริการ พร้อมส่งรายละเอียดและเอกสารประกอบต่างๆ ดังนี้

o   ชื่อผู้โดยสาร

o   รหัสการจอง

                   o   วันเดินทาง

                   o   ชื่อโรงแรมหรือบริการที่ใช้พร้อมเหตุผลของการร้องเรียน

  การร้องเรียนบริการที่ได้รับหลังจาก 30 วันนับจากวันที่ใช้บริการจะไม่ได้รับการตรวจสอบ