นโยบายความเป็นส่วนตัว


บริการเอื้องหลวง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า บริษัทฯ จึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวลูกค้า


บทนำ


บริการเอื้องหลวง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้เป็นความลับและปลอดภัยโดยใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า


การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล


•   เมื่อท่านใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ ท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล์, ข้อมูลบัตรเครดิต เป็นต้น บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการให้บริการ รวมถึงการส่งรายละเอียดการสำรองบริการ การแจ้งข้อมูลข่าวสารในกรณีบริการมีการเปลี่ยนแปลง และใช้ในกิจกรรมทางการตลาด

•   บริษัทฯอาจให้ข้อมูลของท่านแก่หน่วยงานที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯหรือหน่วยงานภายนอกที่บริษัทฯใช้ในการให้บริการ เช่น โรงแรม รถรับ-ส่ง รถเช่า หรือ บริษัทที่ให้บริการการชำระผ่านบัตรเครดิต เป็นต้น


การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว


บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆหากไม่ได้รับความยินยอม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานทางกฎหมายและหน่วยงานรัฐบาลเพื่อความปลอดภัยและเพื่อจุดประสงค์ด้านศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง นอกจากนี้บริษัทฯอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับนักกฎหมายและทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย


การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ


บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ทุกเมื่อ เนื้อหาทั้งหมดในหน้าเว็บไซต์นี้เป็นเนื้อหาที่ปรับปรุงล่าสุด ทางบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลใหม่ให้ท่านทราบเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อท่านจะได้ทราบถึงวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า


ความปลอดภัย


•   บริษัทฯ นำมาตรการความปลอดภัยตลอดจนควบคุมดูแลหน่วยงานจัดจ้างภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เป็นความลับ

•   เมื่อท่านสำรองบริการเอื้องหลวงหรือเข้าสู่ระบบข้อมูลส่วนตัว ROP ในเว็บไซต์หรือใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Server Layer : SSL) จะเข้ารหัสข้อมูลของท่านที่ส่งผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ จะไม่รับประกันต่อประสิทธิภาพของการเข้ารหัสดังกล่าวและบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆอันเกิดขึ้น จากการเข้าถึงข้อมูลที่ท่านให้โดยไม่ได้รับอนุญาต


คุ้กกี้


เว็บไซต์ของบริษัทฯส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีคุ้กกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ของท่าน คุกกี้ คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กมากที่เว็บไซต์บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ขอใช้บริการกรอกหรือเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งที่ผู้ขอใช้บริการกรอกโดยไม่ได้บันทึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุ้กกี้หรือปฏิเสธการใช้งานของคุ้กกี้ในเบราส์เซอร์ของท่านได้