ROP Logo - Link to ROP Homepage
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

รางวัลห้องพักโรงแรม

โรงแรมที่ร่วมอยู่ในรายการการแลกรางวัลห้องพักโรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในช่วงต้นปีหรือในช่วงเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบรายชื่อโรงแรมทุกครั้งก่อนทำการสำรองห้องพัก และหากโรงแรมที่ท่านมีความประสงค์จะเข้าพักไม่ได้ร่วมอยู่ในรายการการแลกรางวัลอีกต่อไป ท่านสามารถเลือกเข้าพักในโรงแรมอื่นๆที่อยู่ในรางวัลประเภทเดียวกันได้

การสำรองรางวัลห้องพักโรงแรมสามารถดำเนินการผ่านศูนย์สำรองห้องพักหรือติดต่อโรงแรมโดยตรง ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดการติดต่อรวมถึงช่วงเวลาในการเปิดหรือปิดรับจองของโรงแรม และเงื่อนไขต่างๆได้ทางเว็บไซต์ โดยคลิกที่ประเภทของรางวัลห้องพักโรงแรมคือ คอลเลคชั่น 1 หรือ คอลเลคชั่น 2 ตามที่ระบุไว้

โรงแรมอาจขอข้อมูลบัตรเครดิตของท่านเพื่อใช้ในการประกันการเข้าพัก ซึ่งท่านอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมหากท่านไม่ได้เข้าพักในวันที่ท่านทำการสำรองห้องพักไว้

เพลิดเพลินกับการเข้าพักโรงแรมได้ด้วยไมล์สะสมของท่าน

โรงแรม : คอลเลคชั่น 1

รางวัลห้องพักโรงแรมคู่สัญญาในไทย เอเชียและดูไบ สามารถแลกเป็นใบรับรองรางวัลห้องพักโรงแรม

รายชื่อโรงแรมที่ร่วมรายการ คลิกที่นี่

รางวัล

รหัสรางวัล

จำนวนไมล์

1 คืน

HS1

12,000

2 คืนติดต่อกัน

HS2

22,000

3 คืนติดต่อกัน

HS3

32,000

การแลกรางวัลสามารถทำผ่านเว็บไซต์ โดยใบรับรองรางวัลห้องพักโรงแรมจะถูกจัดส่งให้กับท่านทางไปรษณีย์ภายใน 4 สัปดาห์ กรุณาตรวจสอบที่อยู่ของท่านก่อนทำการแลกรางวัล

โปรดติดต่อโรงแรมคู่สัญญาที่ท่านจะเข้าพัก โดยแจ้งว่าท่านจะใช้ใบรับรองรางวัลของ รอยัล ออร์คิด พลัส

ใบรับรองรางวัลใช้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น ส่วนค่าภาษี ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายระหว่างเข้าพัก ผู้เข้าพักต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยใบรับรองรางวัลมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออก

โรงแรม : คอลเลคชั่น 2

รางวัลห้องพักโรงแรมคู่สัญญาในไทย เอเชีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ดูไบ สหราชอาณาจักรและอเมริกาเหนือ สามารถแลกเป็นใบรับรองรางวัลห้องพักโรงแรม

รายชื่อโรงแรมที่ร่วมรายการ คลิกที่นี่

รางวัล

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่ม 3

 

รหัสรางวัล

จำนวนไมล์

รหัสรางวัล

จำนวนไมล์

รหัสรางวัล

จำนวนไมล์

1 คืน

HXA1

14,000

HXB1

24,000

HXC1

43,000

2 คืนติดต่อกัน

HXA2

28,000

HXB2

48,000

HXC2

86,000

3 คืนติดต่อกัน

HXA3

42,000

HXB3

72,000

HXC3

129,000