ROP Logo - Link to ROP Homepage
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

สะสมไมล์กับนกแอร์

สะสมไมล์กับนกแอร์

รอยัล ออร์คิด พลัส ขออภัยที่ต้องเรียนให้ท่านทราบว่าการสะสมไมล์เมื่อเดินทางกับนกแอร์ได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
หากท่านเป็นสมาชิกนกแฟนคลับท่านยังคงได้รับคะแนนและสิทธิประโยชน์จากนกแอร์ตามปกติ รายละเอียดติดต่อ นกแฟนคลับ โทร. 1318 กด 8