สุขสันต์วันเกิดจากเฮิร์ซ ประเทศไทย

เฮิร์ซ ประเทศไทย ขอร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดสำหรับสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส บัตรทอง ด้วยการมอบ 2 สิทธิพิเศษในปี 2561

เพลิดเพลินไปกับบริการรถรับส่งระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ หรือดอนเมือง ไปหรือกลับสู่ที่พักในเขตกรุงเทพฯ 1 เที่ยวในเดือนเกิดของคุณรวมถึงเดือนถัดไป* และรับส่วนลด 20% สำหรับการเช่ารถพร้อมคนขับ ในเขตกรุงเทพฯ สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ตลอดปี 2561

กรุณาสำรองบริการรถรับส่งทั้งสองสิทธิพิเศษล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงได้ที่ ศูนย์สำรองรถเช่าเฮิร์ซ ประเทศไทย +66 2266 4666 ต่อ 1115 หรือ limousine@hertzthailand.com

เงื่อนไขสำหรับบริการรถรับส่งสนามบินฯ
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับบริการรถรับส่ง 1 เที่ยว ระหว่างที่พักในเขตกรุงเทพฯ ไปหรือกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือดอนเมืองเท่านั้น สำหรับใช้ในเดือนเกิด หรือเดือนถัดไปของสมาชิกบัตรทอง
2. สิทธิพิเศษนี้ สมาชิกบัตรทองที่ยังคงสถานภาพ สามารถใช้ได้หลายครั้งตลอดปี 2561
3. กรุณาแสดงบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส พร้อมแจ้งรหัสโปรโมชั่น ROPBDAW เมื่อทำการสำรองรถเช่า
4. สิทธิพิเศษนี้จำกัดสิทธิ์เพียง 20 ท่านต่อเดือนเท่านั้น ผู้ที่ทำการสำรองรถก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน
5. สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้สำหรับช่วงเวลาทำการปกติ 08.00-17.00 น. เท่านั้น การใช้บริการในช่วงเวลาก่อนหรือหลังเวลาทำการ จะมีการคิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท ในกรณีที่รถบริการจอดรอภายใน 2 ชั่วโมง จะมีการคิดค่าบริการ 200 บาท หรือหากเกิน 2 ชั่วโมงค่าบริการจะถูกคำนวณตามอัตราที่กำหนด นับจากเวลาที่นัดหมาย
6. สิทธิพิเศษนี้รวมค่าเช่ารถ, น้ำมัน, บริการคนขับ, ค่าใช้บริการทางด่วน, ประกันชั้นหนึ่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ไม่แสดงตัว หรือทำการยกเลิกบริการล่วงหน้าน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนเวลาที่ทำการจองไว้ จะมีการคิดค่าธรรมเนียม 50% จากยอดค่าเช่ารถที่ต้องชำระ และในกรณียกเลิกล่วงหน้ามากกว่า 48 ชั่วโมงจะคิดค่าธรรมเนียม 10%
7. เงื่อนไขการชำระเงิน : ค่าบริการและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะต้องชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น
8. การให้บริการขึ้นอยู่กับจำนวนรถที่ว่างในขณะนั้น ช่วงการปิดรับบริการ : 4 - 17 เมษายน 2561 และ 4 ธันวาคม 2561 – 5 มกราคม 2562 ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. เฮิร์ซ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขสำหรับบริการเช่ารถพร้อมคนขับ
1. ส่วนลด 20% สำหรับการเช่ารถพร้อมคนขับ เพื่อใช้ในการรับ/ส่ง ระหว่างจุดรับและปลายทางในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น ไม่สามารถแวะระหว่างทางได้
2. สิทธิพิเศษนี้ สมาชิกบัตรทองที่ยังคงสถานภาพ สามารถใช้ได้หลายครั้งตลอดปี 2561
3.  กรุณาแสดงบัตรทอง รอยัล ออร์คิด พลัส พร้อมแจ้งรหัสโปรโมชั่น M1802 เมื่อทำการสำรองรถเช่า
4. สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้สำหรับช่วงเวลาทำการปกติ 08.00-17.00 น. เท่านั้น การใช้บริการในช่วงเวลาก่อนหรือหลังเวลาทำการ จะมีการคิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท
5. สิทธิพิเศษนี้รวมค่าเช่ารถ, น้ำมัน, บริการคนขับ, ค่าใช้บริการทางด่วน, ประกันชั้นหนึ่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว
6. เงื่อนไขการชำระเงิน : ค่าบริการและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะต้องชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น
7. ในกรณีที่ไม่มารับรถ หรือทำการยกเลิกบริการล่วงหน้าน้อยกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนเวลาที่ทำการสำรองรถไว้จะคิดค่าธรรมเนียม 10%
8. ช่วงการปิดรับบริการ : 4 - 17 เมษายน 2560 และ 4 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561 ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. เฮิร์ซ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า