ROP Logo - Link to ROP Homepage
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

มูลนิธิยูนิเซฟ ประเทศไทย ภายใต้โครงการ Basket of Hope – ตะกร้าแห่งความหวัง เพื่อช่วยเด็ก ๆ จากโรคภัยและความขาดแคลน

“ยังมีอีกหลายล้านครอบครัว ที่ต้องดิ้นรนอย่างสุดชีวิตเพื่อให้เด็ก ๆ ในครอบครัวได้รอดชีวิต”

    มูลนิธิยูนิเซฟ ประเทศไทย ภายใต้โครงการ Basket of Hope – ตะกร้าแห่งความหวัง เพื่อช่วยเด็ก ๆ จากโรคภัยและความขาดแคลน ซึ่งในปีที่ผ่านมา ตะกร้าแห่งความหวังได้ส่งไปช่วยชีวิตเด็ก ๆ ไว้มากมาย เด็ก 78.6 ล้านคนได้ รับวัคซีนป้องกันโรคหัด เด็ก 4 ล้านคนรอดชีวิตจากภาวะทุพโภชนาการขั้นรุนแรง ครอบครัวกว่า 32.7 คน สามารถเข้าถึงน้ำสะอาด และผู้คนจำนวนมากได้รับผ้าห่มเพื่อป้องกันความหนาวเย็น
    อย่างไรก็ตามยังมีเด็ก ๆ อีกมากมาย ที่รอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยท่านสามารถช่วยได้ โดยการบริจาคตะกร้าแห่งความหวัง เพียงตะกร้าละ 999 บาท เพื่อช่วยชีวิตเด็ก ๆ คลิกเพื่อซื้อตะกร้า
   

ตะกร้าแห่งความหวังทั้ง 4 ตะกร้า จะบรรจุสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็ก ๆ จากหลายสาเหตุ ได้แก่
1. วัคซีนป้องกันโรคหัด
2. อาหารบำบัดฉุกเฉิน
3. ผ้าห่มป้องกันความหนาว
4. ยาเม็ดทำให้น้ำสะอาด


รับฟรี! กระเป๋าผ้า 1 ใบ แทนคำขอบคุณจากยูนิเซฟ เมื่อบริจาคตะกร้าแห่งความหวังทุก 2 ตะกร้า

ทุกการบริจาคตะกร้าแห่งความหวัง ตะกร้าละ 999 บาท สามารถมอบโอกาสในการรอดชีวิตให้เด็ก ๆ ได้
บริจาคได้แล้ววันนี้ที่ www.unicef.or.th/basketofhope