ROP Logo - Link to ROP Homepage
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารรางวัลเนื่องจากการยกเลิกเที่ยวบินและผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 (Covid-19)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางอากาศและสถานการณ์ของสายการบินทั่วโลก จำนวนผู้โดยสารที่ลดลงและการจำกัดการเดินทาง ส่งผลให้สายการบินไทยและสายการบินไทยสมายล์ได้ยกเลิกเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตามขณะนี้เที่ยวบินภายในประเทศไทยได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วโดยสายการบินไทยสมายล์

บัตรโดยสารรางวัลที่ระบุวันเดินทางตั้งแต่ 24 มกราคม 2563

กรณีเที่ยวบินถูกยกเลิกโดยสายการบิน:
-    การดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ คลิกที่นี่ สามารถทำได้กับบัตรโดยสารรางวัลที่ระบุเที่ยวบินของการบินไทยและไทยสมายล์ สำหรับบัตรโดยสารที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 217 เท่านั้น สำหรับเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่ง
-    กรุณาดำเนินการต่อไปนี้ก่อนวันเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสารและภายในอายุบัตรโดยสาร ไม่มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ
สามารถขยายระยะเวลาการเดินทางได้ตามอายุบัตรโดยสารที่กำหนดวันไว้ในเว็บไซต์ของการบินไทย รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


ติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่ง

ดำเนินการผ่านช่องทาง
ออนไลน์


เลื่อนวันเดินทางและขยายอายุบัตรโดยสารรางวัล


เดินทางได้ภายในอายุบัตรโดยสาร สามารถขยายอายุบัตรโดยสารได้ตามนโยบายที่การบินไทยประกาศไว้
 

 

 

 

 

คลิกที่นี่

การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน

เปลี่ยนแปลงเส้นทางบินได้ 1 ครั้ง และต้องเป็นเส้นทางที่ใช้ไมล์สะสมเท่ากันอยู่ในโซนและชั้นโดยสารเดิมเท่านั้น

การคืนบัตรโดยสารรางวัล

สำหรับบัตรโดยสารรางวัลที่ยังไม่ได้ใช้เดินทางทั้งฉบับ (totally unused tickets) จำนวนไมล์จะถูกบันทึกกลับไปยังบัญชีสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ของท่าน สำหรับค่าภาษีและค่าธรรมเนียมจะถูกคืนในรูปแบบ Travel Voucher

 

สำหรับบัตรโดยสารรางวัลที่ใช้เดินทางแล้วบางส่วน (partially used tickets) จำนวนไมล์บางส่วนจะถูกบันทึกกลับคืนในบัญชีสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ของท่าน ในส่วนของค่าภาษีและค่าธรรมเนียมจะถูกคืนในรูปแบบ Travel Voucher 


*เนื่องจากขณะนี้มีผู้ติดต่อยกเลิกบัตรโดยสารรางวัลเป็นจำนวนมาก ขอเรียนให้ท่านทราบว่าระยะเวลาในการดำเนินการจะใช้เวลาประมาณ 90 วัน ทาง รอยัล ออร์คิด พลัส ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้

กรณีเที่ยวบินมีการให้บริการตามปกติตามตารางบิน:เที่ยวบินภายในประเทศไทย

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง

500 บาท / 16 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อบัตรโดยสาร ต่อท่าน

ยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับเที่ยวบินที่วันเดินทางปัจจุบันอยู่ภายในปี 2563

 

 

ค่าธรรมเนียมในการคืนไมล์

 

 

1,800 บาท / 60 เหรียญสหรัฐฯ (ค่าธรรมเนียมปกติ)

ต่อบัตรโดยสาร ต่อท่าน

 

มีค่าธรรมเนียมลดพิเศษดังนี้

      • 2,000 บาท / 65 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ / 5,500 ไมล์ ต่อบัตรโดยสาร ต่อท่าน สำหรับเส้นทางในภูมิภาค


      • 3,000 บาท / 100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ / 8,000 ไมล์ ต่อบัตรโดยสาร ต่อท่าน สำหรับเส้นทางระหว่างทวีป- สามารถเลื่อนวันเดินทางและขยายอายุบัตรโดยสารได้ตามวันที่ประกาศในเว็บไซต์ของการบินไทย คลิกที่นี่

- สามารถเปลี่ยนเส้นทางบินได้ 1 ครั้ง และต้องเป็นเส้นทางที่ใช้ไมล์สะสมเท่ากันอยู่ในโซนและชั้นโดยสารเดิมเท่านั้น

ไมล์สะสมที่กำลังจะหมดอายุ

สมาชิกที่มีไมล์สะสมหมดอายุในปี 2564 และ 2565 ไมล์สะสมที่หมดอายุของท่านจะได้รับการขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ขยายเวลาใช้สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรแพลทินัมและบัตรทอง

*ท่านสมาชิกบัตรแพลทินัมและบัตรทองที่ได้รับสถานภาพตามหลักเกณฑ์ปกติจากการบิน หรือจาก Fast Track ของบัตรเครดิตคู่สัญญา และไม่ได้ใช้สิทธิ์ Platinum / Gold Awards 2020 ท่านสามารถขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ดังกล่าวโดยติดต่อขอใช้สิทธิ์ได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สำหรับท่านสมาชิกบัตรทองและบัตรแพลทินัมที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์อภินันทนาการอัพเกรดที่หมดอายุแล้วในปี 2564 ท่านสามารถติดต่อใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้เป็นกรณีพิเศษภายในอายุบัตรสมาชิกของท่าน

ติดต่อดำเนินการได้ที่ สำนักงานบัตรโดยสารการบินไทยทุกสาขา หรือ THAI Contact Center ในกรุงเทพฯ โทร. 02-356-1111 หรือที่ contact@service.thaiairways.com  ทั้งนี้ เนื่องจากปริมาณของผู้ที่ติดต่อเข้ามามีจำนวนมากจึงอาจทำให้ระยะเวลาการรอให้บริการนานกว่าปกติ ทาง รอยัล ออร์คิด พลัส ขออภัยท่านในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้


หมายเหตุ: อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 การบินไทยขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า