ROP Logo - Link to ROP Homepage
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

เช่ารถขับกับ Hertz ทั่วโลก รับสูงสุด 1,000 ไมล์ ขับฟรี 1 วัน และส่วนลด 10%

สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ที่สำรองรถเช่าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2565 และรับรถภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ สถานที่ร่วมรายการของเฮิรทซ์ในสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ ยุโรป* หรือเอเชีย ^ รับไมล์สะสมเพิ่มพิเศษและข้อเสนออื่น ๆ

 

จุดหมายปลายทาง

ระยะเวลาเช่ารถ

ข้อเสนอพิเศษ     PC#           

สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย ยุโรป* และ นิวซีแลนด์

7 วันขึ้นไป

1,000 ไมล์ (อัตรา x2) +

ขับฟรี 1 วัน +

ส่วนลด 10%

                  210666                  
เอเชีย^ 3 วันขึ้นไป
500 ไมล์ (อัตรา x2) + ส่วนลด 10%
977900

เพื่อรับข้อเสนอพิเศษนี้ สมาชิกต้องระบุหมายเลข CDP# 1094759 (สำหรับสถานภาพเบสิก) CDP# 1094760 (สำหรับสถานภาพบัตรเงิน) CDP# 1094761 (สำหรับสถานภาพบัตรทอง) CDP# 1945746 (สำหรับสถานภาพบัตรแพลทินัม) และระบุหมายเลข PC# ในตารางด้านบน ระหว่างการจอง, และหมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ในขั้นตอนสำรองรถเช่า

สำรองรถเช่า : 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565

รับรถ : 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2565


^ เอเชียประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา ฮ่องกง มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย และ เวียดนาม

* ยุโรปประกอบด้วยเบลเยี่ยม, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์ และสเปนแผ่นดินใหญ่


สำรองรถเช่าออนไลน์ คลิกที่นี่ หรือ ติดต่อศูนย์บริการรถเช่า Hertz ทั่วโลก:

รายละเอียดการติดต่อ :

เช่ารถขับในประเทศไทย

โทร. (66) 2 266 4666
อีเมล reserve@hertzthailand.com

เช่ารถขับในต่างประเทศ

โทร. (66) 2 635 1826
อีเมล hertz@discovertheworldthailand.com


เงื่อนไขและข้อกำหนด :

•    ข้อเสนอนี้ใช้ได้สำหรับการสำรองรถเช่าแบบขับด้วยตนเองในอัตราราคาเหมาะสม (อัตราสำหรับการท่องเที่ยว) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2565 และรับรถภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ สถานที่ร่วมรายการ
•    ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับการเช่าด้วยการระบุหมายเลข CDP, หมายเลข PC ที่กำหนดรวมถึงการระบุหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัสที่ถูกต้องของผู้เช่ารถ
•    รับ 1,000 ไมล์ + ขับฟรี 1 วัน + ส่วนลด 10%: เมื่อเช่ารถอย่างน้อย 7 วัน จำนวนไมล์ที่เสนอคือยอดรวมที่จะได้รับ ซึ่งรวมกับ 500 เบสไมล์ กับกลุ่มรถเช่าขนาดกลางและสูงกว่าในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
•    รับ 500 ไมล์ + ส่วนลด 10%: เมื่อเช่ารถอย่างน้อย 3 วัน โดยจำนวนไมล์ที่แจ้ง คือ จำนวนทั้งหมดที่จะได้รับซึ่งถูกรวมกับ 250 ไมล์พื้นฐานแล้ว เมื่อเช่ารถทุกกลุ่มในเอเชีย  
•    ส่วนลดจะใช้ได้กับอัตราค่าเช่าซึ่งไม่รวมถึงค่าภาษี, ค่าธรรมเนียม, ค่าบริการ, ค่าธรรมเนียมการคืนรถต่างสถานที่ และบริการเสริม เช่นที่นั่งสำหรับเด็ก, คนขับเสริม และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งจะเรียกเก็บในอัตราปกติ.
•    ในการเช่าแต่ละครั้งสามารถเลือกใช้ข้อเสนอได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
•    ต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (48 ชั่วโมงสำหรับการเช่าในเอเชีย).
•    แสดงบัตรสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัสของคุณที่เคาน์เตอร์รับรถ.
•    ผู้เช่าต้องมีอายุขั้นด่ำตามที่กำหนดและผู้ขับขี่ทุกคนจะต้องถือครองใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งต้องถือครองมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (2 ปีในฮ่องกง).
•    ข้อเสนอพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ได้กับอัตราเช่ารถสำหรับการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ / การชำระล่วงหน้า, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรืออัตราพิเศษอื่น ๆ.
•    ข้อเสนอพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น, ส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นๆได้
•    ข้อเสนอพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการเช่ารถภายในประเทศ 
•    คุณสมบัติการเช่าตามมาตรฐานของ Hertz ระยะเวลาการเช่า และข้อจำกัดของการคืนรถมีผลบังคับใช้ ณ เวลาและสถานที่เช่าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามแผนอัตราการเช่ารถที่บังคับใช้.
•    มีบางช่วงระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้ข้อเสนอพิเศษนี้ได้ ตามมาตรฐานที่กำหนด
•    Hertz ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและ / หรือยกเลิกข้อเสนอใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.