ROP Logo - Link to ROP Homepage
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

โครงการไมล์ปันสุข

 

อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นอเนกนานัปการ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 84 พรรษา โดยอาคารแห่งนี้เป็นศูนย์การแพทย์ 25 ชั้น ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเพิ่มพื้นที่ ทดแทนพื้นที่อาคารเดิมที่แออัดและชำรุดทรุดโทรม และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร ทางโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับอาคารเพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วยจำนวนมาก 

ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว การบินไทยขอเชิญท่านสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ร่วมบริจาคไมล์สะสม เริ่มต้นที่ 300 ไมล์ เพื่อเปลี่ยนไมล์สะสมของท่านเป็นคุณค่าใหม่ที่มอบชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วยอีกมากมาย อีกทั้งยังเป็นการร่วมสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างความสุขสู่สังคมไทย 

ไมล์ที่ท่านบริจาคจะนำไปสมทบทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ร่วมแบ่งปันและสร้างความดีได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2561 เพียง Log in เข้าสู่บริการสมาชิกออนไลน์ เลือกเมนู บริการอื่นๆ และบริจาคไมล์สะสม