แลกไมล์สะสม
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

รางวัลบัตรโดยสารการบินไทยสมายล์

สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถแลกรางวัลบัตรโดยสารของเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยการบินไทยสมายล์ โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับตารางรางวัลบัตรโดยสารของการบินไทย

การเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลในเส้นทางบินระหว่างเชียงใหม่และภูเก็ต ใช้จำนวนไมล์แลกรางวัลในโซน 1 เนื่องจากใช้ระยะทางบิน 740 ไมล์

การเดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลในเส้นทางบินระหว่างกุรงเทพฯ และ มาเก๊า ใช้จำนวนไมล์แลกรางวัลในโซน 2 ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารบนเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยการบินไทยสมายล์ได้

แลกรางวัลบัตรโดยสารที่ทำการบินด้วยการบินไทยสมายล์ได้ที่  www.thaiairways.com  หรือศูนย์บริการสำรองที่นั่งการบินไทยทั่วโลก