แลกไมล์สะสม
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป

MAJOR เป็นผู้ให้บริการโรงภาพยนตร์ในระบบมัลติเพล็กซ์ (Multiplex) รายใหญ่ในประเทศไทย มีเทคโนโลยีระบบเสียง ในระบบ Dolby Digital Surround EX ระบบ SDDS, DTS, THX ระบบการฉายแบบ Digital Cinema ระบบ Dolby 3D Digital Cinema ระบบ RealD 3D และระบบ 4DX ให้บริการ โดยสร้างเป็นอาคารโรงภาพยนตร์และศูนย์การค้าครบวงจร ในรูปแบบ Stand Alone มีกลุ่มธุรกิจบันเทิงในด้านต่างๆ เช่น โบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และไอซ์สเก็ต

จำนวนไมล์ที่ใช้ในการแลกรางวัล (ไมล์) เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป
2,000 ไมล์

200 คะแนน M GEN

6,000 ไมล์
600 คะแนน M GEN

 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ( THAI Contact Center) โทร. 66(0) 2356 1111 หรือแจ้งความประสงค์ในการโอนไมล์สะสมเป็นคะแนน M-GEN ทางแฟกซ์ที่ 66(0) 2545 3300 พร้อมสำเนาบัตรประชาชน โดยระบุหมายเลขสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส และหมายเลขสมาชิก M-GEN ของท่าน

 

กฏเกณฑ์และเงื่อนไข ของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป

 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป : การโอนไมล์สะสมเป็นคะแนน M GEN

- สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่สมาชิกบัตร MGENERATION เมื่อทำการโอนไมล์สะสมเป็นคะแนน M GEN
- คะแนน M GEN จะถูกโอนเข้าบัญชี ของสมาชิก M GEN ภายใน 7 วันทำการ โดยคะแนน M GEN จะมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ได้รับคะแนนมา สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนได้ที่ www.mgencard.com
- ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่พำนักอาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
- ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ การตัดสินใจและการชี้ขาดของ รอยัล ออร์คิด พลัส และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป ถือเป็นที่สิ้นสุด
- สมาชิกไม่สามารถขอคืนไมล์สะสมหลังจากทำรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ กรุณาติดต่อ Movie Line โทร. 0-2515-5555 หรือ e-mail: sumarlee@majorcineplex.com ระหว่างเวลา 10.00 – 19.00 น.
- รอยัล ออร์คิด พลัส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า