แลกไมล์สะสม
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

รางวัลสมาชิกนิตยสาร

 

ท่านสามารถเลือกสมัครสมาชิกนิตยสารรายปีตามรายการด้านล่างนี้ด้วยไมล์เริ่มต้นเพียง 5,000 ไมล์ และนิตยสารจะจัดส่งให้กับท่านทางไปรษณีย์โดยตรงจากนิตยสารที่ท่านเลือก สำหรับนิตยสาร Time นิตยสาร Fortune นิตยสารในเครืออัมรินทร์ (นิตยสารบ้านและสวน นิตยสารชีวจิต นิตยสาร National Geographic นิตยสาร Room) นิตยสาร Anywhere นิตยสาร Elle  นิตยสาร Gourmet and Cuisine  นิตยสาร Lonely Planet Traveler  และนิตยสาร Marketeer จัดส่งเฉพาะผู้ที่พำนักในประเทศไทยเท่านั้น


* คู่มือการใช้ eMagazines ในเครืออัมรินทร์ คลิกที่นี่  
* รายละเอียดเพิมเติมอื่นๆเกี่ยวกับ eMagazines ในเครืออัมรินทร์ คลิกที่นี่

สำหรับนิตยสาร TIME และ FORTUNE จัดส่งให้กับสมาชิกที่พำนักในประเทศไทย เอเชีย แปซิฟิก ยุโรป และตะวันออกกลาง
กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อประเทศที่ท่านพำนักว่าสามารถแลกรางวัลได้หรือไม่