แลกไมล์สะสม
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางที่สะดวกสบาย สู่จุดหมายปลายของเครือข่ายสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยการแลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของรอยัล ออร์คิด พลัส รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์สามารถแลกผ่านทาง www.thaiairways.com/rop ได้เท่านั้น

ระยะทาง ชั้นประหยัด
(รหัสชั้นโดยสาร Y/B/เท่านั้น)
สู่ชั้นธุรกิจ
ชั้นธุรกิจ
(รหัสชั้นโดยสาร D/C )
สู่ชั่นหนึ่ง
ระยะทางถึง 1,000 ไมล์ 25,000 ไมล์ 30,000 ไมล์
1,001 - 2,000 ไมล์ 30,000 ไมล์ 40,000 ไมล์
2,001 - 3,000 ไมล์ 35,000 ไมล์ 45,000 ไมล์
3,001 - 4,500 ไมล์ 48,000 ไมล์ 60,000 ไมล์
4,501 - 6,000 ไมล์ 60,000 ไมล์ 72,000 ไมล์
6,001 หรือมากกว่า 70,000 ไมล์ 80,000 ไมล์

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขของรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ก่อนทำการแลกรางวัล

1.การอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนช์ ใช้ได้กับบัตรโดยสารที่ท่านชำระเงินและออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
2.ท่านสามารถแลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์สำหรับตัวท่านเองและผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของท่าน โดยชื่อที่ระบุบนบัตรโดยสารต้องเป็นชื่อของสมาชิก และผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของสมาชิกเท่านั้น
3.การอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์จะต้องใช้กับบัตรโดยสารที่ระบุเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยเครื่องบินของสายการบินพันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนช์ เท่านั้น และมีหมายเลขเที่ยวบิน 3 หลัก ในกรณีที่เป็นการเดินทางในเที่ยวบินร่วม (Codeshare Flight)จะไม่สามารถใช้กับรางวัลอัพเกรดนี้ได้
ยกตัวอย่างเช่น หากท่านเดินทางด้วยสายการบินลุฟท์ฮันซ่าหมายเลขเที่ยวบิน LH701 แสดงว่าเที่ยวบินนั้นทำการบินด้วยเครื่องบินของลุฟท์ฮันซ่า แต่หากหมายเลขเที่ยวบินนั้นคือ LH1701 เที่ยวบินนั้นจะเป็นเที่ยวบินร่วมและทำการบินโดยสายการบินอื่น และไม่สามารถใช้รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารได้
4.รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์สามารถใช้ได้กับสายการบินที่ร่วมรายการโดยขึ้นอยู่กับชั้นโดยสาร ตามอัตราค่าโดยสารที่กำหนด

        -   อัพเกรดชั้นประหยัด(รหัสชั้นโดยสาร Y/B/เท่านั้น) สู่ชั้นธุรกิจ

        -   อัพเกรดชั้นธุรกิจ(รหัสชั้นโดยสาร D/C ) สู่ชั้นหนึ่ง

         -   การใช้ไมล์อัพเกรดชั้นโดยสารสามารถทำได้กับชั้นโดยสารในลำดับถัดไปหนึ่งชั้นโดยสารเท่านั้น
การใช้ไมล์อัพเกรดข้ามชั้นโดยสารหรือมากกว่าหนึ่งลำดับชั้นโดยสารไม่สามารถทำได้

         -   การใช้ไมล์เพื่ออัพเกรดจากชั้นประหยัดไปยังชั้นประหยัดพรีเมียมของบางสายการบินในกลุ่มพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ยังไม่สามารถทำได้และยังไม่เปิดให้บริการ*

*การใช้รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารจากชั้นประหยัดสู่ชั้นธุรกิจสำหรับสายการบิน Singapore Airlines ในเที่ยวบินที่ให้บริการชั้นประหยัดพรีเมียมไม่สามารถทำได้ สำหรับเที่ยวบินที่ไม่มีการให้บริการในชั้นประหยัดพรีเมียม สามารถใช้รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารจากชั้นประหยัด สู่ชั้นธุรกิจได้ (รหัสชั้นโดยสาร Y/B เท่านั้น)


          -   รหัสชั้นโดยสารอื่นๆ ของสายการบินในกลุ่มพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์สามารถใช้ได้กับรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารตามที่ระบุด้านล่าง*

*สายการบิน All Nippon Airways (NH) สามารถอัพเกรดชั้นประหยัด (รหัสชั้นโดยสาร Y / B / E) สู่ชั้นธุรกิจ

สาย การบิน SWISS (LX)  สามารถอัพเกรดชั้นประหยัด(รหัสชั้นโดยสาร Y / B / M) สู่ชั้นธุรกิจ
และสามารถอัพเกรดชั้นธุรกิจ (รหัสชั้นโดยสาร J /  C ) สู่ชั้นหนึ่ง

สายการบิน EVA AIR (BR) สามารถอัพเกรดชั้นประหยัด(รหัสชั้นโดยสาร Y /  B / K) สู่ชั้นธุรกิจ

5.ที่นั่งสำหรับการใช้รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ จะขึ้นอยู่กับที่ว่างและชั้นโดยสารของเครื่องบินที่เที่ยวบินนั้นๆให้บริการ
6.การอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์สามารถใช้ได้กับการเดินทางต่อ1 เที่ยวบิน ในเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น
7.การอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนเวลาเดินทางของเที่ยวบินนั้นอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
8.การแลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างของแต่ละสายการบินซึ่งอาจมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
9. หากเกิดข้อขัดข้องระหว่างการอัพเกรดชั้นโดยสารผ่านทางเวบไซต์กรุณาติดต่อ ropsvc@thaiairways.com
หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการสำรองที่นั่งที่ได้ทำการอัพเกรดเรียบร้อยแล้วนั้น กรุณาติดต่อสายการบินที่ทำการบิน    
10.การอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ใช้ได้สำหรับจำนวนผู้เดินทางสูงสุด 4 ท่านต่อ 1 รหัสสำรองที่นั่ง ทั้งนี้ ท่านต้องใช้จำนวนไมล์เพิ่มตามอัตราที่กำหนดต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 เที่ยวบิน
11.เมื่อได้รับการยืนยันการอัพเกรดชั้นโดยสารของท่านเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลการอัพเกรดของท่านจะถูกบันทึกอยู่ในระบบเช็คอินในเที่ยวบินที่ท่าน เดินทาง
12.ในกรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการเดินทาง กรุณาติดต่อสายการบินที่ออกบัตรโดยสาร โดยไมล์ที่ใช้แลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์จะคืนกลับสู่บัญชีสมาชิกของท่าน และไม่รวมจำนวนไมล์สะสมที่หมดอายุลงแล้ว
13. การแลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการสะสมไมล์รอยัล ออร์คิด พลัส