แบบฟอร์มแจ้งสำรองที่นั่ง
โปรโมชั่นแลกรางวัลบัตรโดยสารด้วยไมล์บวกเงิน

* การชำระเงินในอัตราไมล์บวกเงินนี้คำนวณจากสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ดังนั้น เมื่อทำการออกบัตรโดยสารจะต้องมีการคำนวณเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนเทียบเท่าสกุลเงินไทยบาท ณ วันที่ทำการออกบัตรโดยสารซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวยังไม่รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด
เส้นทางภายในประเทศ (ไป-กลับ ชั้นประหยัด) ใช้ไมล์สะสม 7,500 ไมล์ บวกชำระเงิน 1,000 บาท*
กรุงเทพฯ - เชียงราย - กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ - อุดรธานี - กรุงเทพฯ

เส้นทางภายในประเทศ (ไป-กลับ ชั้นประหยัด) ใช้ไมล์สะสม 9,000 ไมล์ บวกชำระเงิน 1,500 บาท*
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ

เส้นทางระหว่างประเทศ (ไป-กลับ ชั้นประหยัด) ใช้ไมล์สะสม 12,500 ไมล์ บวกชำระเงิน 2,500 บาท*
กรุงเทพฯ - ฮานอย - กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ

เส้นทางระหว่างประเทศ (ไป-กลับ ชั้นประหยัด) ใช้ไมล์สะสม 12,500 ไมล์ บวกชำระเงิน 3,000 บาท*
กรุงเทพฯ - มาเก๊า - กรุงเทพฯ

เส้นทางระหว่างประเทศ (ไป-กลับ ชั้นประหยัด) ใช้ไมล์สะสม 15,000 ไมล์ บวกชำระเงิน 4,500 บาท*
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

เส้นทางระหว่างประเทศ (ไป-กลับ ชั้นประหยัด) ใช้ไมล์สะสม 17,500 ไมล์ บวกชำระเงิน 4,500 บาท *
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- กรุงเทพฯ

เส้นทางระหว่างประเทศ (ไป-กลับ ชั้นประหยัด) ใช้ไมล์สะสม 17,500 ไมล์ บวกชำระเงิน 6,500 บาท*
กรุงเทพฯ - มุมไบ - กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ - นิวเดลี - กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ

เส้นทางระหว่างประเทศ (ไป-กลับ ชั้นประหยัด) ใช้ไมล์สะสม 22,500 ไมล์ บวกชำระเงิน 8,000 บาท*
กรุงเทพฯ - ปูซาน - กรุงเทพฯ

เส้นทางระหว่างประเทศ (ไป-กลับ ชั้นประหยัด) ใช้ไมล์สะสม 27,500 ไมล์ บวกชำระเงิน 9,000 บาท*
กรุงเทพฯ - บริสเบน - กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ - เมลเบิร์น - กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ - ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ