นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

27 พฤษภาคม 2565

 

คุกกี้คืออะไร


โดยทั่วไปเว็บไซต์เกือบทั้งหมดจะมีการใช้คุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดเล็กที่จะถูกดาวน์โหลดเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกขึ้น ในหน้านี้จะกล่าวถึง ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยคุกกี้ วิธีการที่เราใช้คุกกี้ และเหตุผลที่บางครั้งเราจำเป็นต้องเก็บคุกกี้เหล่านี้ไว้ เรายังมีคำแนะนำในการหลีกเลี่ยงการเก็บคุกกี้เหล่านี้ อย่างไรก็ตามอาจทำให้การทำงานของฟังก์ชันบางอย่างในหน้าเว็บไซต์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ


สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ ท่านสามารถเข้าดูได้ที่ AllAboutCookies.org.


บริษัทมีการใช้คุกกี้อย่างไรบ้าง


บริษัทมีการใช้คุกกี้ด้วยเหตุผลหลายประการตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง โดยส่วนใหญ่ไม่มีวิธีการใดที่เมื่อปิดการใช้งานคุกกี้แล้วไม่สูญเสียคุณสมบัติการทำงานของคุกกี้ไปโดยสิ้นเชิง หากท่านไม่แน่ใจว่าการปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้จะมีผลกระทบกับการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทหรือไม่ บริษัทขอแนะนำให้ท่านเปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ไว้


การปิดการใช้งานคุกกี้


ท่านสามารถหลีกเลี่ยงการใช้งานคุกกี้ได้โดยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของท่าน การปิดการใช้งานคุกกี้นั้นอาจมีผลกับการทำงานของฟังก์ชันบางอย่างบนเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นๆที่ท่านเข้าชม เนื่องด้วยการปิดการใช้งานคุกกี้เป็นผลให้มีการปิดหน้าที่และคุณสมบัติการทำงานบางอย่างในเว็บไซต์ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ท่านเปิดการใช้งานคุกกี้ไว้


กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงการติดตั้งคุกกี้ใหม่ ๆและวิธีการลบคุกกี้ โดยวิธีการจะแตกต่างออกไปตามเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้


Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies


Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored


Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en


Safari
http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471


Microsoft Edge
https://www.computerhope.com/issues/ch000509.htm#edge


ประเภทของคุกกี้


จำเป็นต่อการใช้งาน


คุกกี้เหล่านี้มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เว็บไซต์ของบริษัททำงานได้อย่างถูกต้อง โดยช่วยเรื่องการทำงานของเว็บไซต์ เช่น การสร้างบัญชีผู้ใช้งานกับบริษัท การสำรองที่นั่งหรือการซื้อตั๋วเครื่องบิน และ การเข้าถึงบัญชีรอยัลออร์คิดพลัสของท่าน เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้จะถูกลบออกทันทีเมื่อท่านปิดการทำงานเบราว์เซอร์ของท่าน โดยคุกกี้เหล่านี้จะไม่มีการขอความยินยอมในการติดตั้งจากท่าน


ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน


คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์ โดยช่วยตรวจหาปัญหาทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้น คุกกี้เหล่านี้จะให้ข้อมูลว่าผู้ใช้มีการใช้งานเว็บไซต์อย่างไร อาทิเช่น จดจำการตั้งค่าของท่าน จำนวนผู้เข้าชมต่อหนึ่งหน้าเว็บไซต์ และ ระยะเวลาที่ผู้เข้าชมใช้ในแต่ละหน้า คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของบริษัท


ทำตามหน้าที่การทำงาน


บริษัทใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อจดจำการตั้งค่าและตัวเลือกที่ท่านเลือกในระหว่างการจองตั๋ว เช่น ประเภทของอาหารที่ท่านเลือก ประเภทที่นั่ง ตัวเลือกภาษา หมายเลขสมาชิกรอยัลออร์คิดพลัสของท่าน และข้อเสนอทางการตลาดออนไลน์ หรือการชำระเงิน


เพื่อการตลาด/โฆษณา


บริษัทใช้คุกกี้เหล่านี้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร การวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อนำเสนอเนื้อหา ข่าวสาร หรืออีเมลที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับท่าน หรือตามที่ท่านได้สมัครไว้ โดยข้อมูลที่บริษัทได้รับจะเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนหรือไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


คุกกี้จากบุคคลที่สาม


ในบางกรณี บริษัทมีการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้ของบุคคลที่สามที่ท่านอาจพบในเว็บไซต์นี้

· เว็บไซต์นี้มีการใช้ Google Analytics ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายและมีวิธีการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ เพื่อช่วยให้บริษัททราบว่า ท่านมีการใช้งานเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และวิธีการที่บริษัทจะสามารถปรับปรุงการใช้เว็บไซต์นี้แก่ท่าน คุกกี้เหล่านี้จะมีการติดตามดูการใช้งานเว็บไซต์บางอย่าง เช่น ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์ และหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม เพื่อที่บริษัทจะสามารถพัฒนาเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับท่านต่อไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ Google Analytics ท่านสามารถอ่านได้ที่หน้าหลักของ Google Analytics

· คุกกี้ที่ใช้ในการวิเคราะห์จากบุคคลที่สามจะถูกใช้เพื่อติดตาม และวัดการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อที่บริษัทจะสามารถพัฒนาเนื้อหาที่น่าสนใจได้ คุกกี้เหล่านี้อาจติดตามดูการใช้เว็บไซต์บางอย่าง เช่น ระยะเวลาที่ท่านใช้เว็บไซต์ หรือหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม เพื่อช่วยให้บริษัททราบว่าบริษัทจะปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อท่านได้อย่างไรบ้าง

· ในบางครั้ง บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องทดสอบการทำงานใหม่ๆ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการนำเสนอบนเว็บไซต์ ดังนั้นในระหว่างการทดสอบ คุกกี้เหล่านี้อาจถูกนำมาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าท่านใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเข้าใจถึงสิ่งที่ปรับปรุงนั้น เพื่อทำให้ท่านพอใจมากที่สุด

· เนื่องด้วยบริษัทมีการขายผลิตภัณฑ์ การทราบสถิติของจำนวนผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับบริษัท โดยประเภทของข้อมูลชนิดนี้เป็นข้อมูลที่จะติดตามจากคุกกี้เหล่านี้ ซึ่งมีความสำคัญกับท่านเพื่อให้บริษัทสามารถวางแผนทางการตลาดได้อย่างถูกต้องแม่นยำโดยช่วยให้บริษัทตรวจสอบราคาค่าการโฆษณาและผลิตภัณฑ์ เพื่อที่บริษัทจะมั่นใจได้ว่าเป็นราคาที่เหมาะสมที่สุด

· บริการ Google AdSense ที่บริษัทใช้สำหรับโฆษณาโดยใช้คุกกี้ DoubleClick เพื่อที่จะส่งโฆษณาที่มีความใกล้เคียงกับเนื้อหาในเว็บไซต์ และจะมีการจำกัดจำนวนครั้งในการส่งโฆษณานั้นๆให้แก่ท่าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google AdSense ท่านสามารถอ่านได้ที่หน้าหลักของ Google AdSense privacy FAQ

· บริษัทใช้โฆษณาเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการให้บริการเว็บไซต์ และจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาระบบ คุกกี้ประเภท Behavioral Advertising นี้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทจัดเตรียมโฆษณาที่เหมาะสมที่สุด โดยการติดตามดูความสนใจของท่านและเสนอสิ่งที่ท่านอาจให้ความสนใจ

· บริษัทมีการใช้งานสังคมออนไลน์ และ/หรือ ปลั๊กอินของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมของท่านได้ในหลากหลายช่องทาง เว็บไซต์สังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter Youtube Instagram Yandex Bing และ Webtrends เป็นต้น จะมีการตั้งค่าการลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการตั้งค่าคุกกี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งอาจใช้เพื่อปรับปรุงโปรไฟล์ของท่านบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือสนับสนุนข้อมูลที่พวกเขาถือไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของพวกเขา


ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์ของบริษัท:


ตารางดังต่อไปนี้ แสดงรายละเอียดของคุกกี้และวัตถุประสงค์ที่ใช้ในเว็บไซต์ thaiairways.com


Cookie Name Purpose
JSESSIONID ใช้เพื่อเก็บรักษา session ของผู้เข้าชมที่ไม่ระบุตัวตนจากเซิร์ฟเวอร์
Frontend ใช้เพื่อเก็บ session id ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์
__utmv ใช้เพื่อติดตามการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชมและวัดประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์
_gat
__utmt
ใช้เพื่อบีบลดอัตราการร้องขอ – ลดการรวบรวมข้อมูลในไซต์ที่มีการใช้งานสูง
__utmz, __utma, __utmc, __utmb ใช้เพื่อติดตามการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชมและวัดประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์
_ga ใช้เพื่อแยกผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยการกำหนดเลขเพื่อระบุผู้เข้าใช้งาน
_gid ใช้เพื่อเก็บและอัพเดตค่าเฉพาะของแต่ละหน้าที่ท่านเข้าชม
WT_FPC ใช้เพื่อติดตามและรายงานพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชม เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพของเว็บไซต์
__atuvs
__atuvc
ใช้เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถแบ่งปันเนื้อหาในเครือข่ายและแชร์ริ่งแพลตฟอร์ม
THAITEPSESS ใช้เพื่อเก็บรักษา THAI-TEP Session ของผู้ใช้
jpanesliders_* ใช้เพื่อเก็บสถานะ Slide หรือ Panel ที่ผู้ใช้เข้าชมล่าสุด เพื่อนำแสดง Slide หรือ Panel ในการเยี่ยมชม Website ในครั้งถัดไป
*_font_size ใช้เพื่อเก็บการปรับขนาด font
atg9e_notify ใช้เพื่อเก็บสถานะ ปิดหรือเปิด Notification Bar โดยผู้ใช้
atgcookie_status ใช้เพื่อเก็บการยอมรับการใช้คุกกี้
atg_user_state ใช้เพื่อแสดงสถานะการ login


ตารางต่อไปนี้ แสดงรายละเอียดของคุกกี้และวัตถุประสงค์ที่ใช้ในเว็บไซต์ thaicargo.com


Cookie Name Purpose
XSRF-TOKEN ป้องกัน cross site scripting
laravel_session เก็บค่า encrypted identity session
_gid, _gat, _ga สำหรับ Google search

ตารางต่อไปนี้ แสดงรายละเอียดของคุกกี้และวัตถุประสงค์ที่ใช้ในเว็บไซต์ thaishop.com


Cookie Name Purpose
Frontend ใช้เพื่อเก็บ session id ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์
incap_ses_, visid_incap_, visid_incap_, incap_ses_ ใช้เพื่อควบคุม ป้องกัน DDoS และ การทำงานของ Web Application Firewall
_utmvaFfuLlKEB, _utmvbFfuLlKEB ใช้เพื่อติดตามการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชมและวัดประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์
_gat, _utmt ใช้เพื่อบีบลดอัตราการร้องขอ – ลดการรวบรวมข้อมูลในไซต์ที่มีการใช้งานสูง
_utmvc, _utmvmFfuLlKEB ใช้เพื่อติดตามการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชมและวัดประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์
_ga ใช้เพื่อแยกผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยการกำหนดเลขเพื่อระบุผู้เข้าใช้งาน.
_gid ใช้เพื่อเก็บและอัพเดตค่าเฉพาะของแต่ละหน้าที่ท่านเข้าชม
_atuvs, _atuvc ใช้เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถแบ่งปันเนื้อหาในเครือข่ายและแชร์ริ่งแพลตฟอร์ม
TapAd_DID, TapAd_TS, TapAd_DID ใช้เพื่อติดตามการใช้งานของผู้เข้าใช้ในอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถในการกำหนดเป้าหมาย
di2, mus, na_id, ouid, uid, um, vc, xtc, di2, ouid ใช้เพื่อควบคุมเนื้อหาระหว่าง social network ต่างๆ และรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการโฆษณา

ตารางต่อไปนี้ แสดงรายละเอียดของคุกกี้และวัตถุประสงค์ที่ใช้ในเว็บไซต์ thaicatering.com


Cookie Name Purpose
PHPSESSID ใช้เพื่อเก็บรักษา session จากเซิรฟเวอร์
_gat, __utmt ใช้เพื่อบีบลดอัตราการร้องขอ – ลดการรวบรวมข้อมูลในไซต์ที่มีการใช้งานสูง
_ga ใช้เพื่อแยกผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยการกำหนดเลขเพื่อระบุผู้เข้าใช้งาน
_gid ใช้เพื่อเก็บและอัพเดตค่าเฉพาะของแต่ละหน้าที่ท่านเข้าชม
__utmz, __utmc, __utmb, __utma ใช้เพื่อติดตามการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชมและวัดประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์

ตารางต่อไปนี้ แสดงรายละเอียดของคุกกี้และวัตถุประสงค์ที่ใช้ในเว็บไซต์ puffandpie.com


Cookie Name Purpose
PHPSESSID ใช้เพื่อเก็บรักษา session จากเซิรฟเวอร์
_gat ใช้เพื่อบีบลดอัตราการร้องขอ – ลดการรวบรวมข้อมูลในไซต์ที่มีการใช้งานสูง
_ga ใช้เพื่อแยกผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยการกำหนดเลขเพื่อระบุผู้เข้าใช้งาน
_gid ใช้เพื่อเก็บและอัพเดตค่าเฉพาะของแต่ละหน้าที่ท่านเข้าชม

ตารางต่อไปนี้ แสดงรายละเอียดของคุกกี้ของ 3rd party และวัตถุประสงค์ที่ใช้ในเว็บไซต์


Provider Cookie Name Purpose
facebook.com datr ใช้เพื่อช่วยเรื่องความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบ
youtube.com SID ใช้เพื่อยืนยันบัญชีผู้ใช้งาน Google และเวลาการเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด
youtube.com HSID ใช้เพื่อยืนยันบัญชีผู้ใช้งาน Google และเวลาการเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด
facebook.com fr ใช้สำหรับการโฆษณา
addthis.com loc ใช้เพื่อเก็บที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้งานเพื่อบันทึกสถานที่ของผู้เข้าชม
youtube.com demographics ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งาน และมีจุดประสงค์เพื่อการโฆษณา
youtube.com PREF ใช้เพื่อเก็บความสนใจของผู้ใช้งานและสามารถใช้เพื่อการโฆษณาบน Google search
google.com HSID ใช้เพื่อยืนยันบัญชีผู้ใช้งาน Google และเวลาการเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด
addthis.com uvc ใช้เพื่อติดตามระยะเวลาที่ผู้ใช้ใช้งาน AddThis/td>