นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทการบินไทยให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า บริษัทการบินไทยจึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวลูกค้า

บทนำ

บริษัทการบินไทยตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้อย่างเป็นความลับและปลอดภัยโดยใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า

การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล์, ข้อมูลบัตรเครดิต เป็นต้น สายการบินจะเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในการจัดการเที่ยวบินและใช้ในกิจกรรมทางการตลาด บริษัทการบินไทยอาจให้ข้อมูลของท่านแก่หน่วยงานที่เป็นตัวแทนของการบินไทยหรือหน่วยงานภายนอกที่เราใช้ในบางบริการ เช่น บริการจองตั๋วเครื่องบิน หรือ บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

บริษัทการบินไทยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆหากไม่ได้รับความยินยอม อย่างไรก็ตามบริษัทการบินไทยอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานทางกฎหมายและหน่วยงานรัฐบาลเพื่อความปลอดภัยและจุดประสงค์ด้านศุลการกรและตรวจคนเข้าเมือง นอกจากนี้การบินไทยอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับนักกฎหมายและทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย

การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

การบินไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ทุกเมื่อ เนื้อหาทั้งหมดในหน้าเว็ปไซต์นี้เป็นเนื้อหาที่ปรับปรุงล่าสุด ทางบริษัทจะแจ้งข้อมูลใหม่ให้ท่านทราบเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อท่านจะได้ทราบถึงวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

ความปลอดภัย

บริษัทการบินไทยนำมาตรการความปลอดภัยตลอดจนควบคุมดูแลหน่วยงานจัดจ้างภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เป็นความลับ เมื่อท่านจองตั๋วเครื่องบินหรือเข้าสูระบบข้อมูลส่วนตัว ROP ในเว็บไซต์หรือใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Server Layer : SSL) จะเข้ารหัสข้อมูลของท่านที่ส่งผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทการบินไทยจะไม่รับประกันต่อความแน่นหนาหรือประสิทธิภาพของการเข้ารหัสดังกล่าวและบริษัทการบินไทยจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆอันเกิดขึ้น จากการเข้าถึงข้อมูลที่ท่านให้โดยไม่ได้รับอนุญาต

คุ้กกี้

เว็บไซต์ของการบินไทยส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีคุ้กกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ของท่าน  คุกกี้ คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กมากที่เว็บไซต์บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ขอใช้บริการกรอกหรือเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งที่ผู้ขอใช้บริการกรอกโดยไม่ได้บันทึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุ้กกี้หรือปฏิเสธการใช้งานของคุ้กกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้

THAI UPDATES

หลังจากที่ท่านสมัคร THAI UPDATES การบินไทยจะแจ้ง ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น บริการใหม่ๆ ข้อแนะนำในการท่องเที่ยว และ ข้อมูลข่าวสารจากการบินไทย ไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้ หากท่านต้องการยกเลิกการรับอีเมล์ THAI UPDATES ท่านสามารถยกเลิกบริการดังกล่าวได้ โดยการคลิกลิ้ง “Unsubscribe” บนทุกอีเมล์ THAI UPDATES ที่ทางเราส่งไปยังอีเมล์ของท่าน หลังจากที่ทางเราได้รับข้อมูลการยกเลิกของท่านรียบร้อยแล้ว ทางเราจะยกเลิกการส่งข้อมูลดังกล่าว