ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

02 ธันวาคม 2563

1. บทนำ


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10900 ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า


ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับการเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เกี่ยวเนื่องกับ:


 • การใช้งานเว็บไซต์ www.thaiairways.com www.royalorchidholidays.com www.thaicargo.com thaishop.thaiairways.com www.thaicatering.com และ www.puffandpie.com
 • การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเชิงพาณิชย์อื่น ๆของเรา อาทิเช่น บริการเที่ยวบิน การซื้อบัตรโดยสาร ครัวการบิน การขนส่งสินค้า การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และอื่น ๆ
 • การใช้บริการเชิงพาณิชย์อื่น ๆ เช่น เมื่อซื้อบัตรโดยสารแล้วมีการสื่อสารกับเราเกี่ยวกับบริการ และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • การใช้บริการรอยัลออร์คิดพลัส (ROP)
 • การจอง และการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวรอยัลออร์คิดฮอลิเดย์ (ROH)
 • การใช้แอพพลิเคชั่นที่ให้บริการโดยการบินไทยในโทรศัพท์มือถือของท่าน

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังอธิบายเกี่ยวกับสิทธิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ และวิธีใช้สิทธิของท่านได้ระบุไว้ในข้อ 7


2. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง?


โดยทั่วไปเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง หรือจากตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ผ่านทางเว็บไซต์ บริการโทรศัพท์มือถือ และช่องทางอื่น ๆ ของเรา รวมถึงเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร และฝ่ายปฏิบัติการที่สนามบิน หรือจากบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงสายการบินอื่นๆ บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว องค์กรการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และจากผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจการเดินทาง และการท่องเที่ยวทั่วโลก ที่ให้บริการระบบสำรองที่นั่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (CRS) สำหรับหลายสายการบิน


เรารวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านมีการติดต่อกับเราทั้งโดยตรง และผ่านทางเว็บไซต์ของเรา และการซื้อบัตรโดยสารหรือสินค้า และบริการจากเรา


ซึ่งประกอบด้วย :


 • ข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไป เช่น ชื่อ เพศ วันเกิด หมายเลขพาสปอร์ตหรือหมายเลขบัตรที่ระบุตัวตนอื่น ภาพถ่าย วีดีโอ CCTV เสียงบันทึก
 • ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต หรือเดบิต (รวมถึง ชื่อ เบอร์บัตร ที่อยู่ และวันหมดอายุ)
 • ข้อมูลการเดินทาง เช่น ข้อมูลการบิน ข้อมูลโรงแรม ข้อมูลรถ ข้อมูลทัวร์ ที่ท่านใช้บริการ ข้อมูลสำหรับการบริการเฉพาะสำหรับท่านที่ต้องการอาหารพิเศษ เลขที่นั่งบนเครื่องบิน บันทึกข้อมูลผู้โดยสารในการเดินทาง หมายเลขบัตรโดยสาร หมายเลขการยืนยันรอยัลออร์คิดฮอลิเดย์ หมายเลข ใบกำกับสินค้า
 • ข้อมูลสมาชิก เช่น หมายเลขสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ รายละเอียดการสะสมไมล์
 • ข้อเสนอแนะ เช่น คำติชม ร้องเรียน แบบสำรวจ
 • ข้อมูลผู้ถือหุ้น เช่น จำนวนหุ้น
 • บันทึกเหตุการณ์และข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หมายเลขไอพี คุกกี้
 • ข้อมูลการติดตามพฤติกรรม เช่น คุกกี้ และ เทคนิคอื่นๆที่คล้ายกัน
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลทางการแพทย์ของท่าน

ในกรณีที่เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานภาพทางด้านสุภาพของท่าน เมื่อท่านแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์ของท่าน (เช่น ต้องการใช้ยาเฉพาะเจาะจง) เราจะขอความยินยอมจากท่านในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว


3. เราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้อย่างไร และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใด?


เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ และเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:


 • ให้สามารถปฏิบัติตามสัญญาการให้บริการ หรือนำไปสู่การปฏิบัติตามสัญญา: ที่เกี่ยวข้องกับการจองบัตรโดยสาร, สำรองที่นั่ง หรือซื้อผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น ๆ จากเรา เพื่อ:
  • ยืนยันตัวตนของท่าน
  • ชำระเงิน
  • สื่อสารกับท่าน
  • ให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ อาทิเช่น การจัดเตรียมการขนส่งทางอากาศ การจัดเตรียมการเดินทาง การจัดส่งสินค้า สิทธิประโยชน์ หรือบริการต่าง ๆ
  • ประมวลผลการลงทะเบียนโปรแกรมสะสมไมล์ และการจัดการบัญชีของท่าน
  • ผู้ถือหุ้น
  • ปฏิบัติตามระเบียบการเข้า / ออกของผู้ควบคุมเขตผ่านแดน (ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร ฯลฯ)
 • เพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่ง:
  • เราจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านร้องขอ และตอบสนองต่อข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่ท่านอาจแจ้งมายังเรา
  • เราจะดูแลการใช้เว็บไซต์และบริการออนไลน์ของเรา และใช้ข้อมูลของท่านช่วยในการตรวจสอบ ปรับปรุง และปกป้องผลิตภัณฑ์ เนื้อหา บริการ และเว็บไซต์ของเราทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
  • เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา สำหรับท่านโดยเฉพาะ
  • หากท่านชำระเงินเป็นเครดิต หรือเดบิต เราจะใช้ผู้ให้บริการภายนอกตรวจสอบความถูกต้องของรหัสการเรียงลำดับ (sort code) เลขที่บัญชี และหมายเลขบัตรที่ท่านส่งมา เพื่อป้องกันการฉ้อโกง (ดูรายละเอียดในข้อ 6)
  • เราจะตรวจสอบการใช้งานของลูกค้าย้อนหลัง เพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และ / หรือรายงานการฉ้อโกง การบิดเบือนข้อมูล เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย หรืออาชญากรรม ตามที่กฎหมายบังคับ
  • เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้ เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนที่ได้รับจากท่าน หรือจากผู้อื่น เกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา
  • หากจำเป็น เราจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และการสืบสวนสอบสวน (รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดี)
  • เราจะใช้ข้อมูลของลูกค้าบางท่าน เพื่อเชิญเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยตลาด
  • เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ เช่น ทำรายการบัญชี เรียกเก็บเงิน และตรวจสอบบัญชี
  • ในบางกรณี เราอาจใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อการวิจัย และการวิเคราะห์ทางสถิติ
  • ในบางกรณี เราอาจติดต่อท่าน เพื่อการสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ
  • เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยทางการบิน และเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉิน
  • เราจะมีการสังเกตการณ์ผู้ที่อยู่ภายในพื้นที่ของเรา เพื่อช่วยปกป้องทรัพย์สิน และความปลอดภัย เราอาจจะใช้เพื่อการสืบสวนในกรณีมีผู้ต้องสงสัย หรือมีอุบัติเหตุ หรือมีเหตุอาชญากรรม
  • ในงานพิธีของเรา จะมีการถ่ายภาพ หรือวีดีทัศน์ เพื่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์
 • ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมกับเรา:
  • เราจะส่งจดหมายข่าว ที่มีข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ รวมถึงผลิตภัณฑ์, บริการ และข้อเสนอพิเศษ
  • เราจะส่งข้อมูลการตลาดทางตรงถึงท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวข้องหรือผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ ที่ได้รับจากเรา จากบริษัทฯในเครือ และคู่ค้า
  • เราจะใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ตามนโยบายคุกกี้ และข้อมูลที่ให้แก่ท่าน เมื่อใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น
  • เราสร้างโปรไฟล์ของท่านเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดในการจัดส่งโฆษณาที่คล้ายคลึงกับความสนใจของท่าน
  • เราจะขอความยินยอมจากท่าน และใช้ข้อมูลที่ได้รับตามจุดประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ขณะที่ขอความยินยอมจากท่าน
 • ตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมาย และข้อบังคับกำหนด:
  • เพื่อทำตามคำขอจากภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายดำเนินการสอบสวน
 • ตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์ยิ่งยวด:
  • เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อช่วยเหลือท่าน และครอบครัว ในกรณีเหตุการณ์สำคัญด้านการบิน หรือ ด้านมนุษยธรรมที่กระทบกับท่าน

4. การเพิกถอนความยินยอมหรือการตลาดทางตรง


เมื่อท่านให้ความยินยอมกับเราแล้ว ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ ยกเว้นในกรณีที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลทางกฎหมายเพื่อการดำเนินการบริการให้แก่ท่านตามจุดประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น


ท่านมีสิทธิ ยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเฉพาะด้านที่ท่านสนใจและข้อมูลข่าวสารที่ท่านได้ตกลงยินยอมรับข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา ท่านสามารถทำการยกเลิกได้โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำในสื่อข้อมูลข่าวสารที่เราส่งให้ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อที่ 9


5. Cookies


คุกกี้บางประเภทที่ใช้ในเว็บไซต์การบินไทยถูกตั้งค่าโดยเราและบางส่วนถูกตั้งค่าโดยบุคคลที่สาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถดูข้อมูลได้ที่นี่


6. เรามีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใคร และเมื่อใด?


เราจำเป็นที่จะต้องแบ่งปันข้อมูลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ท่าน ซึ่งอาจรวมถึง:


 • สายการบินอื่นๆ, คู่ค้าทางธุรกิจ
 • ผู้ให้บริการภาคพื้นที่ให้บริการด้านการเช็คอิน และการจัดการสัมภาระ
 • ผู้ให้บริการที่พัก บริการการท่องเที่ยวอื่นๆ บริการรับ-จ่ายสินค้า บริการ และการจัดส่งสินค้า
 • ผู้ให้บริการด้าน IT ของภาคการบิน
 • เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ร้องขอตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีการส่งต่อให้แก่ผู้ให้บริการในนามของการบินไทย เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ในบางกระบวนการตามจุดประสงค์ที่ได้กล่าวไปข้างต้น ผู้ให้บริการเหล่านี้ให้บริการด้านต่างๆ อาทิ ช่วยเหลือท่านในการจองเที่ยวบิน การชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต อำนวยความสะดวกด้านการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว เป็นต้น รวมทั้งผู้ให้บริการด้าน เว็บไซต์โฮสติ้ง การบำรุงรักษา การดำเนินการด้าน call center และการตรวจสอบตัวตน ในกรณีเหล่านี้ เรามีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตาม “ข้อตกลงการประมวลผลและถ่ายโอนข้อมูล” และ “ข้อสัญญามาตรฐาน” สำหรับการส่งต่อข้อมูลแก่ผู้ประกอบการภายนอก EU/EEA หรือประเทศไทย


เราประมวลผลข้อมูลของท่านในราชอาณาจักรไทย และสหภาพยุโรปเป็นหลัก หากท่านมีการใช้บริการที่มีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่นๆ เช่น การต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศ เราจะมีการถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปยังประเทศนั้นๆ การอ้างถึงได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวในสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) https://www.iatatravelcentre.com/privacy.htm


หากท่านเป็นบุคคลที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) - ในบางกรณีเมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปยังประเทศภายนอกสหภาพยุโรป (EU) หรือ ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เราจะมีการเพิ่มการป้องกันในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตาม "ข้อกำหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลมาตรฐาน" ที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้อนุมัติ หากท่านต้องการที่จะทราบข้อกำหนดเหล่านี้เพิ่มเติม ทางเราจะมีการจัดทำสำเนาให้แก่ท่านเมื่อท่านติดต่อขอรับรายละเอียด ตามรายละเอียดในหัวข้อที่ 9


7. สิทธิของท่านมีอะไรบ้าง?


ท่านมีสิทธิ ที่จะขอข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ที่เรามีการประมวลผล หรือสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แก้ไข ลบหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราเพื่อการทำสัญญา หรือความยินยอมของท่านในรูปแบบที่เครื่องมือสามารถอ่านได้


นอกจากนี้ ท่านยังสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในบางกระบวนการ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเราไม่ได้ประมวลผลข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับสัญญา หรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ หรือ เมื่อเราใช้ข้อมูลเพื่อการตลาดทางตรง)


สิทธิเหล่านี้อาจถูกจำกัด อาทิ หากทำตามคำขอของท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่น หรือท่านขอให้เราลบข้อมูลที่จำเป็นต้องเก็บตามข้อกฎหมาย หรือเมื่อเรามีผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูล


เรามีการจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสำเนา เมื่อท่าน (หรือผู้ปกครองหรือผู้แทนของท่านในกรณีที่ท่านเป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปี) มีความประสงค์นี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่


เราจะดำเนินการตามคำขอของท่าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ โดยไม่ชักช้า หากมีผู้ขอใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก อาจใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 1 เดือน ด้วยเหตุผลที่สมควร หากเราต้องการที่จะปฏิเสธคำขอของท่าน เราจะแจ้งท่านถึงเหตุผลที่เราทำการปฏิเสธคำขอของท่าน


หากท่านเป็นบุคคลที่อยู่ในขอบเขตของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ กฎหมาย GDPR - ในการใช้สิทธิต่างๆ ท่านสามารถติดต่อเรา ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่าง หากท่านมีข้อกังวลที่ไม่ได้รับการแก้ไข ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลของประเทศไทย หรือของสหภาพยุโรปตามที่ท่านอาศัย ทำงาน หรือที่ที่ท่านเชื่อว่าอาจมีการละเมิดเกิดขึ้น


8. เมื่อใดที่ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลให้แก่เรา?


ในบางกรณี ท่านอาจจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลแก่เรา เพื่อให้เราสามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับท่านได้ และจัดเตรียมบริการตามที่ท่านได้ร้องขอ ในกรณีเหล่านี้เราไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ หากเราไม่มีข้อมูลจากท่าน


9. หากท่านมีคำถาม ท่านสามารถติดต่อเราได้อย่างไร?


เราหวังว่าเราจะสามารถตอบข้อสงสัยของท่านที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการที่เราประมวลผลข้อมูลของท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลของท่าน หรือท่านต้องการที่จะยกเลิกการตลาดทางตรง(direct marketing) ท่านสามารถส่งคำขอของท่านมาได้ที่


สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

89 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
หรืออีเมล์ privacy@thaiairways.com

การบินไทยได้แต่งตั้ง ผู้แทนสหภาพยุโรป เพื่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย GDPR
หากท่านเป็นบุคคลในสหภาพยุโรป และต้องการติดต่อกับเรา ท่านสามารถส่งคำขอของท่านมาได้ที่


Thai Airways International Public Company Ltd.
ZEIL 127
60313 Frankfurt
Germany
อีเมล์: EU.Representative@thaiairways.com


10. ระยะเวลาที่การบินไทยเก็บรักษาข้อมูลของท่าน?


โดยทั่วไป การบินไทยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล และตามข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยหลังจากนั้นจะมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเก็บบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกสำรองเก็บไว้ในไฟล์สำรอง เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยของข้อมูล และจะมีการลบข้อมูลเป็นประจำเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสำรองข้อมูล


เราจะมีการประมวลผลข้อมูลที่มีการลงทะเบียน ตราบเท่าที่ท่านยังคงใช้บริการของเรา


เรามีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด หรือเมื่อท่านให้ความยินยอม เราจะประมวลผลข้อมูลจนกว่าท่านจะขอให้เราหยุด และในช่วงเวลาสั้น ๆ หลังจากนี้ (เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้) เราจะมีการเก็บบันทึก ข้อเท็จจริงว่าท่านได้ขอไม่ให้เราส่งการตลาดทางตรง (Direct marketing) หรือประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามคำขอของท่านได้ในอนาคต


11. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล CCTV ที่นี่

 


12. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ที่นี่