เกี่ยวกับเรา

      นับตั้งแต่มีการดำเนินธุรกิจการบิน การจัดมอบของที่ระลึกให้แก่ ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร และ ผู้โดยสารในโอกาสต่างๆ เป็นต้นว่า พวงกุญแจ กระเป๋าเดินทาง เสื้อ ร่ม และ เครื่องบินจำลอง

     ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสายการบินทุกสาย ที่ได้รับความนิยมจากบุคคลทั่วไป เป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สายการบินต่างๆ จึงถือเป็นโอกาสในการทำธุรกิจ อีกอย่างหนึ่ง ด้วยการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกเหล่านี้ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนทั่วไป

     บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้ริเริ่มให้มีการผลิตสินค้าที่ระลึก ภายใต้ชื่อ THAI Shop โดยเปิดร้านจำหน่ายขึ้นที่ สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เป็นแห่งแรก และดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543

     สินค้า THAI Shop ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีการเพิ่ม ประเภทสินค้าต่างๆ มากขึ้น และปัจจุบัน ได้มีการขยายเปิดสาขาไปยังสำนักงานขายบัตรโดยสารที่หลานหลวง สำนักงานขายสีลม ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทยสุวรรณภูมิ ศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ และสำนักงานขายเชียงใหม่

     ซึ่งในอนาคตจะมีโครงการขยายเปิดสาขาไปยังสำนักงานขายในจังหวัดต่างๆ ภายในประเทศที่มีเส้นทางการบิน อาทิ เชียงราย หาดใหญ่ และภูเก็ต เป็นต้น สินค้าต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ ของ THAI Shop นี้