สาขา THAI Shop

1. THAI Shop สำนักงานใหญ่

อาคาร 2 ชั้น 1 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

GPS: 13.8058442, 100.5610528

 

2. THAI Shop สำนักงานหลานหลวง

6 ถนนหลานหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

GPS: 13.7561181, 100.5071454

 

3. THAI Shop สำนักงานสีลม

485 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

GPS: 13.7260167, 100.5278715

 

4. THAI Shop อาคารศูนย์ปฏิบัติการ (OPC) สนามบินสุวรรณภูมิ

333 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

GPS: 13.7106399, 100.7588128

 

5. THAI Shop สำนักงานหลักสี่

425 ถนนกำแพงเพชร 6 เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210

GPS: 13.8949379, 100.5858924

 

6. THAI Shop สำนักงานเชียงใหม่

240 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

GPS: 18.7933930, 98.9878702

 

เวลาทำการ:

เปิด 08:30 - 16:30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์

หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง E-Mail: thaishopsales@thaiairways.com