การบินไทยร่วมลงนามกับโรลส์ รอยซ์ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์โรลส์ รอยซ์ ของการบินไทย

07 June 2018

วันนี้ (วันที่ 7 มิถุนายน 2561) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โรลส์ รอยซ์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์โรลส์ รอยซ์ ของการบินไทย โดยมี นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย และ มิสเตอร์ คริส ชอร์ตั้น President-Civil Aerospace บริษัท โรลส์ รอยซ์ ร่วมลงนาม  พร้อมด้วย นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายช่าง การบินไทย มิสเตอร์อีเว่น แมคโดแนล Senior Vice president, Customers & Services-Asia Pacific บริษัท โรลส์ รอยซ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมี นายพีระพล   ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ สำนักงานใหญ่การบินไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท โรลส์ รอยซ์ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์โรลส์ รอยซ์ ของการบินไทย เพื่อขยาย TRENT CareNetwork โดยใช้โรงซ่อมบำรุงเครื่องยนต์อากาศยานของการบินไทย ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยการบินไทยจะเป็นศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์ (Authorized Maintenance Center) ของบริษัท โรลส์ รอยซ์ สำหรับเครื่องยนต์รุ่น TRENT ซึ่งจะส่งผลให้การบินไทยสามารถรองรับการขยายฝูงบินของเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์โรลส์ รอยซ์ ได้เพิ่มมากขึ้นภายใต้ Roll-Royce service network ซึ่งปัจจุบันการบินไทยมีเครื่องบินลำตัวกว้างที่อยู่ในฝูงบินประมาณ 80 ลำ ซึ่งมีเครื่องบินใช้เครื่องยนต์ของโรลส์-รอยซ์มากกว่า 50 ลำ

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ กล่าวว่า บริษัทฯ โดยฝ่ายช่าง ได้ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์โรลส์ รอยซ์ กับ บริษัท โรลส์ รอยซ์ เพื่อพัฒนาโรงซ่อมเครื่องยนต์อากาศยานที่บริษัทฯ มีอยู่ ให้สามารถซ่อมเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่สายการบินส่วนใหญ่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ มีขีดความสามารถที่จะขยายกำลังการผลิตในการซ่อมเครื่องยนต์ Rolls Royce TRENT700 และ TRENT1000 ที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดในภูมิภาค นับเป็นการเพิ่มการใช้ประโยชน์โรงซ่อมอย่างคุ้มค่า รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางธุรกิจร่วมกัน สามารถเพิ่มรายได้จากลูกค้าภายนอกประเทศ สร้างผลตอบแทนและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สนองต่อนโยบายของรัฐและเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต หรือ New Growth Engine ซึ่งจะช่วยสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานของแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภายในประเทศในด้านการซ่อมเครื่องยนต์อากาศยานที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ความรู้ รวมทั้งเทคโนโลยีขั้นสูง สร้างขีดความสามารถของประเทศทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการบินให้เป็นหนึ่งในภูมิภาค

มิสเตอร์ คริส ชอร์ตั้น President-Civil Aerospace บริษัท โรลส์ รอยซ์ กล่าวว่า บริษัท โรลส์ รอยซ์ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับการบินไทยมายาวนานกว่า 50 ปี การลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์โรลส์ รอยซ์ ของการบินไทยในครั้งนี้ จะเสริมความแข็งแกร่งด้านธุรกิจและช่วยพัฒนาทักษะด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์อากาศยาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน โดยคาดว่าศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์ดังกล่าวจะสามารถเปิดใช้งานภายในต้นปี พ.ศ.2562

ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือนี้ ต่อเนื่องมาจากการร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท การบินไทยฯ
และบริษัท โรลส์-รอยซ์ ในโครงการ Trent XWB Engine Development Testing เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยบริษัท โรลส์-รอยซ์ ได้นำเครื่องยนต์ Trent XWB มาทดสอบที่โรงซ่อมเครื่องยนต์อากาศยาน การบินไทย ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือเรียกว่าการทำ Experimental Test ของเครื่องยนต์ Trent XWB ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุด ที่ใช้งานกับเครื่องบินแอร์บัส A350 โดยฝ่ายช่าง การบินไทยได้ทำการทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ นอกจากนี้ บริษัท โรลส์ รอยซ์ ยังมีแผนที่จะขยายโครงการนี้ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาอีกด้วย