พบกับเส้นทางใหม่บินตรงสู่เวียนนา

เปิดประตูสู่ยุโรปตะวันออก พบกับเส้นทางใหม่ของการบินไทยบินตรงสู่เวียนนา

ความงดงามแห่งสถาปัตยกรรม  และ มนต์เสน่ห์ของนครแห่งเสียงดนตรีที่ออสเตรีย 
ในเที่ยวบิน TG936/937 (4 เที่ยว/ สัปดาห์)

 

เที่ยวบินปฐมฤกษ์ เริ่ม 16 พฤศจิกายน 2560
จองบัตรโดยสารตั้งแต่วันนี้ ~ 31 มีนาคม 2561


สำหรับเส้นทางกรุงเทพฯ-เวียนนา  เริ่มต้นที่ 29,415 บาท และ
สำหรับเส้นทางอื่นๆภายในประเทศ สู่ เวียนนา เริ่มต้นที่ 32,215 บาท

เมื่อเดินทางในชั้นประหยัด


 

 

??


เงื่อนไขบัตรโดยสาร

สำรองที่นั่งล่วงหน้า


อย่างน้อย 60 วันก่อนเดินทาง

ระยะเวลาพำนักขั้นต่ำ/อายุบัตรโดยสาร


3 วัน/ 30 วัน

ไมล์สะสม

 

รหัสชั้นโดยสาร W - 25% ของไมล์สะสมปกติ 

 

ส่วนลดบัตรโดยสารเด็ก เด็กอายุตั้งแต่ 2-11 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่
ส่วนลดบัตรโดยสารทารก ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่มีที่นั่ง - คิด 25% ของราคาผู้ใหญ่

เงื่อนไขบัตรโดยสาร


1. การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/ วันเดินทาง: สามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะเที่ยวบินขากลับเท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
2. การแก้ไขชื่อ(ตัวสะกด): สามารถเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทาง โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ ท่าน/ ครั้ง
3. ไม่อนุญาตให้เลื่อนชั้นโดยสาร
4. ยกเลิก/ ขอคืนเงิน: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนการเดินทางเท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

เงื่อนไขอื่นๆ

 


- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

- หมายเลขเที่ยวบิน TG XXXX ให้บริการโดยสายการบินไทยสไมล์

*ราคาพิเศษตั๋วไป-กลับรวมภาษีมีที่นั่งจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน

** การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า