บริการสั่งอาหารล่วงหน้า

สิทธิประโยชน์สำหรับท่านผุ้โดยสารชั้นธุรกิจ ท่านสามารถสั่งอาหารล่วงหน้าบนเที่ยวบินได้ จากรายการอาหารที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับท่าน
โดยการสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางสำหรับเที่ยวบินออกจากรุงเทพฯ กรุณาศึกษา “เงื่อนไขและข้อตกลง” ก่อนสั่งอาหารล่วงหน้า


Version 1.0.68