แลกไมล์สะสม
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

รางวัลบัตรโดยสาร สตาร์ อัลไลแอนซ์

ท่านสามารถเดินทางด้วยรางวัลบัตรโดยสาร สตาร์ อัลไลแอนซ์ เครือข่ายสายการบินพันธมิตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยสายการบินไทย ต่อไปยังเครื่องบินของสายการบิน สตาร์ อัลไลแอนซ์ อื่นๆ หรือเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบิน สตาร์ อัลไลแอนซ์ อื่นๆ ตลอดเส้นทาง ไปยังจุดหมายที่ท่านต้องการ

ขณะนี้การแลกรางวัลบัตรโดยสาร สตาร์ อัลไลแอนซ์ สามารถดำเนินการออนไลน์ได้แล้ว สำหรับการเดินทางไปกลับ โดยเริ่มต้นเดินทางออกจากกรุงเทพฯเท่านั้นสำหรับการเดินทางออกจากเมืองอื่นๆจะเปิดให้บริการออนไลน์เร็วๆนี้

เพียงล็อกอินเข้าสู่บัญชีสมาชิกของท่านด้วยหมายเลขสมาชิกและรหัสประจำตัวสมาชิก เลือกรางวัลบัตรโดยสารสตาร์ อัลไลแอนซ์และเลือกเส้นทางที่ท่านต้องการ ทันทีได้รับการยืนยันที่นั่งในทุกๆ เส้นทาง ท่านสามารถชำระภาษีและค่าธรรมเนียมได้ด้วยบัตรเครดิต

หากท่านต้องการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารรางวัล สตาร์ อัลไลแอนซ์ ในเส้นทางที่ไม่สามารถดำเนินการออนไลน์ได้ สำนักงานสำรองที่นั่งการบินไทยทั่วโลกยินดีให้บริการท่าน

กฎเกณฑ์และเงื่อนไข

- รางวัลบัตรโดยสาร สตาร์ อัลไลแอนซ์ รวมถึงการเดินทางกับสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ที่มีเที่ยวบินการบินไทยรวมอยู่ด้วย

- การสำรองที่นั่งออนไลน์สามารถเลือกได้สูงสุด 4 เที่ยวบิน ต่อการเดินทางไป-กลับ โดยเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เท่านั้น

- สามารถแวะพักระหว่างการเดินทางได้หนึ่งครั้งในเส้นทางไปและกลับ

- ท่านสามารถตรวจสอบกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการแลกรางวัลบัตรโดยสาร สตาร์ อัลไลแอนซ์ เพิ่มเติมได้ เมื่อท่านดำเนินการแลกรางวัลออนไลน์

 

ตารางรางวัลบัตรโดยสาร สตาร์ อัลไลแอนซ์ คลิกที่นี่

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : การแบ่งโซน รางวัลบัตรโดยสาร สายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์

เงื่อนไขและข้อกำหนด การแลกรางวัลบัตรโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์อัลไลแอนซ์

 • รางวัลบัตรโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์อัลไลแอนซ์ ใช้สำหรับการเดินทางด้วยสายการบินพันธมิตร สตาร์อัลไลแอนซ์ สายการบินเดียว ไม่รวมสายการบินไทย หรือสายการบินพันธมิตร สตาร์อัลไลแอนซ์ 2 สายการบินหรือมากกว่า รวมถึงการบินไทย
 • รางวัลบัตรโดยสารใช้ได้กับเที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินพันธมิตร สตาร์อัลไลแอนซ์ เท่านั้น
 • รางวัลบัตรโดยสารสำหรับการเดินทางไป-กลับ ในเที่ยวบินที่ตรงที่สุด และต้องเดินทางกลับสู่ประเทศต้นทาง
 • อนุญาตให้หยุดพักได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง และอนุญาตให้มีการเดินทางแบบ open jaw 1 ครั้ง ณ จุดหมายปลายทางหรือต้นทาง
 • ไม่อนุญาตให้หยุดพักในประเทศต้นทาง
 • ไม่อนุญาตให้หยุดพัก สำหรับเที่ยวบินในประเทศ
 • อนุญาต ให้มีการบินย้อนเส้นทาง ตามข้อกำหนดของเครือข่ายสายการบินพันธมิตร สตาร์อัลไลแอนซ์ แต่ไม่อนุญาตให้มีการหยุดพักเมื่อมีการบินย้อนเส้นทาง
 • ไม่อนุญาตให้มีการเดินทางแบบคละชั้นโดยสารสำหรับรางวัลบัตรโดยสาร
 • รางวัลบัตรโดยสารชั้นหนึ่ง อาจไม่มีในทุกเที่ยวบินเนื่องจากการจัดชั้นโดยสารของสายการบิน ทั้งนี้จะต้องใช้รางวัลสูงกว่าตลอดการเดินทาง
 • การเดินทางออกนอกเส้นทาง จะต้องออกรางวัลบัตรโดยสาร หรือซื้อบัตรโดยสารเพิ่มเติม
 • ต้องต่อเครื่องในเที่ยวแรกที่ว่าง ภายใน 24 ชั่วโมง ตามกำหนดเส้นทาง และไม่ถือว่าเป็นการหยุดพัก
 • สมาชิกหรือผู้โดยสารเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมทุกชนิด ซึ่งอาจถูกเรียกเก็บขณะรับบัตรหรือระหว่างการเดินทาง
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนสายการบิน หลังจากที่มีการออกบัตรโดยสารแล้ว
 • หลังจากที่ออกบัตรโดยสารรางวัลแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ต้องเสียค่าธรรมเนียม รายละเอียดค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่
 • อายุและเงื่อนไขของรางวัลบัตรโดยสารสายการบินพันธมิตร สตาร์อัลไลแอนซ์ อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ของรายการ รอยัล ออร์คิด พลัส
 • กฎเกณฑ์สำหรับบัตรโดยสารรางวัลที่ออกโดยสำนักงานการบินไทย

      - สำหรับบัตรโดยสารที่มีกำหนดวันเดินทางมากกว่า 4 วัน (96 ชั่วโมง) สมาชิกต้องออกบัตรโดยสารภายใน 72 ช.ม. หลังจากที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง

      - สำหรับบัตรโดยสารที่มีกำหนดการเดินทางน้อยกว่า 4 วัน (96 ชั่วโมง) สมาชิกต้องออกบัตรโดยสารทันทีที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง

      - หากไม่ออกบัตรโดยสารรางวัลตามที่กำหนด การสำรองที่นั่งนั้นจะถูกยกเลิก ไมล์สะสมที่ใช้แลกรางวัลนั้นจะถูกคืนกลับเข้าสู่บัญชีสมาชิก ยกเว้นไมล์สะสมที่หมดอายุ

 • รางวัลบัตรโดยสารรอบโลกใช้ได้กับทุกเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร สตาร์อัลไลแอนซ์
 • รางวัลบัตรโดยสารรอบโลกต้องเป็นไปตามเส้นทางจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออกหรือกลับกัน และเดินทางกลับสู่ประเทศที่เริ่มต้น
 • รางวัลบัตรโดยสารรอบโลกมีอายุการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน และสูงสุดไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกเดินทาง อนุญาตให้หยุดพักได้มากที่สุด 10 ครั้ง และน้อยที่สุด 3 ครั้ง และแบบ open jaw ได้ 1 ครั้ง
 • สามารถหยุดพักได้ 1 ครั้ง ใน 1 เมือง และหยุดพักได้ 2 ครั้งในประเทศเดียวกัน ไม่อนุญาตให้หยุดพักในประเทศต้นทาง
 • อนุญาตให้มีการบินย้อนเส้นทาง ตามที่สายการบินพันธมิตร สตาร์อัลไลแอนซ์ กำหนดเท่านั้น
 • การเดินทางออกนอกเส้นทาง จะต้องออกรางวัลบัตรโดยสาร หรือซื้อบัตรโดยสารเพิ่มเติม
 • ต้องต่อเครื่องในเที่ยวแรกที่ว่าง ภายใน 24 ชั่วโมง ตามกำหนดเส้นทาง และไม่ถือว่าเป็นการหยุดพัก
 • หากมีการเดินทางแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนไมล์สะสม บางส่วนหรือทั้งหมด
 • สมาชิกหรือผู้โดยสารเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมทุกชนิด ซึ่งอาจถูกเรียกเก็บขณะรับบัตรหรือระหว่างการเดินทาง
 • สิทธิ์ในรางวัล รอยัล ออร์คิด พลัส และข้อกำหนดอื่นๆ ยกเว้นข้อกำหนดที่ระบุเบื้องต้น ใช้สำหรับรางวัลบัตรโดยสารรอบโลก ของสายการบินพันธมิตร สตาร์อัลไลแอนซ์