แลกไมล์สะสม
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

รางวัลสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด

เมื่อออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยการบินไทย ท่านสามารถชำระค่าสัมภาระเกินพิกัดของท่านได้ด้วยการใช้ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส*

ท่านสามารถใช้ไมล์สะสมชำระอัตราสัมภาระเกินพิกัด โดยเริ่มต้นที่น้ำหนักมากกว่า 10 กก.ขึ้นไป หรือการจำกัดจำนวนชิ้น หรือเพิ่มน้ำหนักได้ทีละ 5 กก. และสูงสุด 30 กก.

โซน

ประเทศ

น้ำหนักเกินสูงสุด 10 กก.

น้ำหนักเพิ่มครั้งละ 5 กก.

1

กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ เวียดนาม

4,000 ไมล์

2,000 ไมล์

2

บังคลาเทศ จีน (ตอนใต้ ยกเว้น เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง)
อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไต้หวัน-จีน

6,000 ไมล์

3,000 ไมล์

3

จีน (ตอนเหนือ-เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง) ดูไบ ญี่ปุ่น เกาหลี โอมาน ปากีสถาน

10,000 ไมล์

5,000 ไมล์

4

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

15,000 ไมล์

7,500ไมล์

5

เดนมาร์ค ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี
 สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร

20,000 ไมล์

10,000 ไมล์

หมายเหตุ: เฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศของการบินไทย ที่ออกจากกรุงเทพฯ สู่จุดหมายปลายทางที่กำหนด

กรุณาเช็คอินที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก แจ้งจำนวนน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินพิกัด และติดต่อแผนกบัตรโดยสารการบินไทย เพื่อหักไมล์สะสมออกจากบัญชีของท่าน แล้วจึงนำใบเสร็จไปแสดง ณ เคาร์เตอร์เช็คอิน

ท่านสามารถแลกรางวัลให้ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของท่านด้วย ทั้งนี้ท่านจะต้องแสดงตน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อยืนยันการแจ้งหักไมล์ออกจากบัญชีของท่าน

การจับจ่ายใช้สอย การเดินทางไปเรียนต่อ หรือไปท่องเที่ยว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ทำให้กระเป๋าหนักเกินพิกัด รางวัลสำหรับสัมภาระเกินนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้ไมล์สะสมได้อย่างคุ้มค่า

*น้ำหนักสัมภาระเกินพิกัดขึ้นอยู่กับ ชั้นโดยสาร และ/หรือ สถานภาพสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส รางวัลสำหรับนำหนักกระเป๋าสัมภาระเกินพิกัด ใช้ได้กับเที่ยวบินระหว่างประเทศของการบินไทยที่ออกจากกรุงเทพฯ เริ่มต้นน้ำหนักที่ 10 กก.และเพิ่มขึ้นทีละ 5 กก.รางวัลสำหรับสัมภาระเกินพิกัดไม่สามารถแลกเป็นเงินสด และส่วนต่างใดๆ ในน้ำหนักและจำนวนไมล์ที่ใช้ ไม่สามารถขอคืนเป็นเงิน หรือรางวัลสำหรับสัมภาระเกินพิกัด ไม่สามารถขอคืนไมล์สะสมได้ และการจำกัดจำนวนชิ้น จะใช้สำหรับเดินทางออกจากกรุงเทพฯ สู่ลอสแองเจลีส เท่านั้น