แลกไมล์สะสม
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารการบินไทย

     การแลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินไทยสามารถทำได้กับบัตรโดยสารที่ท่านชำระเงิน โดยระบุเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยสายการบินไทยในเส้นทางบินระหว่างประเทศ ตามรหัสชั้นโดยสารที่กำหนด

 

รหัสชั้นโดยสารที่สามารถทำการอัพเกรดได้:

ชั้นประหยัด: Y / B / M / H / Q

ชั้นประหยัดพรีเมียม: U

ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์: C / D / J 


     การแลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสามารถทำได้กับการเดินทางที่ท่านสมาชิกเป็นผู้เดินทางเองหรือการเดินทางโดยผู้มีสิทธิ์รับรางวัล (Award Nominee) ตามชื่อที่ปรากฎบนบัตรโดยสาร โดยท่านสามารถสำรองที่นั่งรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารได้โดยติดต่อศูนย์สำรองที่นั่งของการบินไทยทั่วโลกหลังจากที่ท่านได้ชำระเงินออกบัตรโดยสาร การแลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารไม่สามารถทำได้กับเที่ยวบินที่กำหนดวันเดินทางน้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
     การอัพเกรดชั้นโดยสารอ้างอิงจากรหัสชั้นโดยสารเดิมบนบัตรโดยสารที่ท่านชำระเงินไปยังชั้นโดยสารที่กำหนด ตามตารางรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารสายการบินไทย คลิกที่นี่

   *การอัพเกรดชั้นโดยสารสามารถทำได้กับเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยสายการบินไทย เส้นทางบินระหว่างประเทศ หมายเลขเที่ยวบิน TG ตามด้วยตัวเลข 3 หลัก ราคาบัตรโดยสารโปรโมชั่นของการบินไทยอาจไม่สามารถใช้รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารได้ และไม่สามารถสะสมไมล์ในชั้นโดยสารที่ได้ทำการอัพเกรด