แลกไมล์สะสม
Use arrow down for read the content or use tab key to next menu

รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารการบินไทย

รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสาร ใช้ได้กับบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่ท่านชำระเงิน โดยในบัตรโดยสารต้องระบุว่าเป็นการเดินทางในเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยเครื่องบินของการบินไทยและในรหัสชั้นโดยสารที่กำหนดเท่านั้น สำหรับการขอรางวัลอัพเกรดในเที่ยวบินร่วม (Codeshare Flight) ที่ทำการบินด้วยสายการบินไทยหรือสายการบินคู่สัญญาอื่น ๆ ไม่สามารถใช้กับรางวัลนี้ได้

* บัตรโดยสารราคาพิเศษบางประเภทอาจไม่สามารถใช้ร่วมกับรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารการบินไทยได้ การใช้ไมล์อัพเกรดชั้นโดยสารสามารถทำได้กับชั้นโดยสารในลำดับถัดไปหนึ่งชั้นโดยสารเท่านั้น
การใช้ไมล์อัพเกรดข้ามชั้นโดยสารหรือมากกว่าหนึ่งลำดับชั้นโดยสารไม่สามารถทำได้

จำนวนไมล์สะสมที่ใช้ในการอัพเกรดชั้นโดยสารขึ้นอยู่กับราคาบัตรโดยสาร ดังนั้น บัตรโดยสารชั้นประหยัดรหัสชั้นโดยสาร Y / B / M จะใช้จำนวนไมล์สะสมน้อยกว่ารหัสชั้นโดยสารอื่นเพื่ออัพเกรดชั้นโดยสารไปยังชั้นธุรกิจ รอยัลซิลด์ สำหรับบัตรโดยสารชั้นประหยัดในรหัสชั้นโดยสารอื่นจะใช้ไมล์สะสมแตกต่างกันเพื่ออัพเกรดชั้นประหยัด พรีเมี่ยม หรือ ชั้นธุรกิจ รอยัลซิลด์

บัตรโดยสารชั้นประหยัด พรีเมี่ยม สามารถอัพเกรดชั้นโดยสารไปยังชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลด์ หรือบัตรโดยสารชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลด์ ก็สามารถอัพเกรดไปสู่้ชั้นหนึ่ง อันแสนหรูหราและสะดวกสบายได้

ท่านสามารถทำการขอแลกรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารได้หลังจากที่ทำการชำระเงินและออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว โดยติดต่อแผนกสำรองที่นั่ง การบินไทย ไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

มอบความสบายให้กับตัวท่านเองหรือผู้มีสิทธิ์รับรางวัลของท่านด้วยรางวัลอัพเกรดชั้นโดยสาร การบินไทย

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : ตารางอัพเกรดชั้นโดยสาร การบินไทย