จองเที่ยวบินไปย่างกุ้งกับการบินไทย เริ่มต้นที่  

เส้นทางการบินของการบินไทยที่ให้มากกว่าเดิมไปยัง ย่างกุ้ง