จองเที่ยวบินไปเบอร์ลินกับการบินไทย เริ่มต้นที่  

เส้นทางการบินของการบินไทยที่ให้มากกว่าเดิมไปยัง เบอร์ลิน