จองเที่ยวบินไปไครสต์เชิร์ชกับการบินไทย เริ่มต้นที่  

เส้นทางการบินของการบินไทยที่ให้มากกว่าเดิมไปยัง ไครสต์เชิร์ช