จองเที่ยวบินไปขอนแก่นกับการบินไทย เริ่มต้นที่  

เส้นทางการบินของการบินไทยที่ให้มากกว่าเดิมไปยัง ขอนแก่น