จองเที่ยวบินไปภูเก็ตกับการบินไทย เริ่มต้นที่  

เส้นทางการบินของการบินไทยที่ให้มากกว่าเดิมไปยัง ภูเก็ต