จองเที่ยวบินไปเชียงรายกับการบินไทย เริ่มต้นที่  

เส้นทางการบินของการบินไทยที่ให้มากกว่าเดิมไปยัง เชียงราย