การประชุมหรือสัมมนาขนาดใหญ่ (Conventions Plus)

cplus

เครือข่าย สตาร์ อัลไลแอนซ์ ช่วยบรรเทาความยุ่งยากในการจัดการประชุมหรือสัมมนานานาชาติขนาดใหญ่ได้ เนื่องจาก สตาร์ อัลไลแอนซ์ ได้พัฒนาแพ็คเก็จสัมมนา คอนเวนชั่น พลัสเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก ติดต่อเรื่องการเดินทางผ่านจุดเดียวของเครือข่ายอันประกอบด้วยสายการบินพันธมิตร 28 สายการบิน ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางของท่านปราศจากความกังวล

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

การประชุมหรือสัมมนาขนาดเล็ก (Meetings Plus)

cplus

แพ็คเกจสัมมนา สตาร์ อัลไลแอนซ์ มีทติ้ง พลัส ช่วยให้การเดินทางของท่านง่ายและมีประสิทธิภาพขึ้น เพียงติดต่อและทำสัญญาฉบับเดียว ท่านสามารถเลือกเดินทางกับสายการบินพันธมิตรใดก็ได้ 28 สายการบินในกลุ่ม สตาร์ อัลไลแอนซ์

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่