การบินไทยกับธุรกิจไมซ์

การบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติ ที่มีจุดหมายปลายทางครอบคลุมกว่า 60 เส้นทางบินในกว่า30ประเทศ มีการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจไมซ์ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) และสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)มีส่วนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นการจัดงานการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ


ข้อเสนอของไมซ์


APHRS2019

THAI Airways is proud to be the official airline for APHRS2019 and pleased to offer discounted airfares on Business Class and Economy class for all delegates travelling on THAI operating flights to Bangkok.

(สำหรับ ) ผู้จัดงาน

ประเทศไทยมีความพร้อมและศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ นอกเหนือจากนั้นยังสามารถเชื่อมโยงการประชุมกับการพักผ่อน กิจกรรมท่องเที่ยว กีฬา ตรวจสุขภาพได้ในเวลาเดียวกัน ทีมไมซ์ของเราสามารถจัดการให้ได้

(สำหรับ) ผู้เข้าร่วมประชุม

ในฐานะสายการบินทางการ หรือสายการบินร่วม ของงานประชุมนานาชาติต่างๆ การบินไทยมีส่วนลดค่าบัตรโดยสาร ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยติดต่อสำนักงานขายของการบินไทยทั่วโลกที่ใกล้กับท่าน และแจ้งเลขรหัสของงานประชุมเพื่อสอบถามราคา

ไปสู่การจอง
รหัสการจอง: