ติดต่อเรา

กองขายลูกค้าการประชุมและสัมมนา เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่สนใจจะจัดงานประชุมและสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการในประเทศไทยและทุกที่ที่สายการบินไทยทำการบิน ทั้งนี้หากต้องการจะติดต่อบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอความกรุณากรอกแบบฟอร์ม Request Proposal Form

 

กองขายลูกค้าการประชุมและสัมมนา

บริษัท การบินไทยจำกัด มหาชน

89 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

E-mail: mice@thaiairways.com

Website: http://www.thaiairways.com/mice